P2P-lending: Tre svenska aktörer

P2P-lending är en direkt utmanare till storbankernas låneverksamhet

Jag skrev förra veckan om hur nya bolag inom Fintech (finansiell teknologi) utmanar storbankerna från alla håll och kanter. Idag tänkte jag titta speciellt på P2P-lending och jämföra Brocc vs Lendify (de två svenska aktörer som verkar populärast) men även svenska Savelend som jag själv investerat i.

Utländska aktörer intresserar mig inte; Dels utsätter mig i så fall för en valutarisk (även om det hade varit gynnsamt senaste året). Dels måste man själv rapportera in skatten till Skatteverket, och jag orkar helt enkelt inte ge mig själv mer pappersarbete i onödan. Slutligen vet jag hur svenska Kronofogden kan klämma åt svenska låntagare som inte sköter sig, men jag har ingen lust att förlita mig på inkassobolag i utlandet.

All info om hur de tre företagen jobbar inom P2P-lending har jag tagit från respektive hemsida.

Brocc

Brocc erbjuder löptider på lån från 6 mån till 10 år, enbart till privatpersoner. Pengarna lånas ut på i genomsnitt 8 år med fasta betalningar varje månad. Många lån betalas enligt hemsidan av snabbare och den förväntade löptiden är cirka 2,5 år. Vill du få tillbaka till ett större belopp snabbare kan du sälja din låneportfölj till andra investerare för en kostnad på 2 %. Varje månad tar Brocc ut en servicekostnad som dras ur räntebetalningarna du får från lånen du investerar i. Den löpande servicekostnaden är 1,8 % på utlånat kapital.

P2P-lending är en direkt utmanare till storbankernas låneverksamhet
P2P-lending är en direkt utmanare till storbankernas låneverksamhet.

Lendify

Även hos Lendify så lånar du som långivare ut dina pengar till privatpersoner. Alla Lendifys räntor är rörliga. En gång per månad görs en jämförelse med tidigare noterad STIBOR. Om den ackumulerade förändringen i STIBOR uppgår till mer än 0,25 procentenheter, sedan den senaste uppdateringen, ändras räntan på hela den aktiva lånestocken med motsvarande procentsats.

Lendify debiterar en månatlig serviceavgift som beräknas baserat på den vid var tid utestående balansen på lånet. Serviceavgiften dras av automatiskt innan låntagarens betalning förmedlas till investerare. Serviceavgiften ligger i genomsnitt på cirka 4 procent.

Om du skulle behöva ta ut dina pengar i förtid kan du sälja ditt konto på andrahandsmarknaden.

Savelend

Hos Savelend kan du bestämma om du vill låna ut pengar till företag och/eller till privatpersoner. Väljer du företag så placeras lånen både i lån med långa löptider och i fakturabelåning med löptider runt en månad. Detta ger såklart en bra riskspridning, men tyvärr kan man inte välja enbart det ena eller det andra. Vidare kan man enligt hemsidan slutligen investera i inkassoportföljer, vilket kan ge en ”intressant krydda” i portföljen. Fordringarnas ursprung kan vara allt ifrån telefonabonnemang till kreditportföljer. Portföljerna drivs in av externa inkassobolag som är specialiserade på hanteringar av förfallna fordringar.

Savelend har ingen andrahandsmarknad för sina lån, men har hintat om att ”det ska komma någon gång”. Savelends serviceavgift är prestationsbaserad och utgår enbart på återbetald ränta. Anledningen till detta är enligt hemsidan att Savelend ska ha som incitament att enbart förmedla lån och krediter till kunder som bedöms kunna återbetala sina lån. Serviceavgiften är 10 % av erhållen ränta.

P2P-lending: Kort sammanfattning

Brocc och Lendify verkar vid denna genomgång vara väldigt lika, medan Savelend sticker ut. Nackdelen med Savelend är att de inte har en andrahandsmarknad (än så länge) för lånen. Den stora fördelen med Savelend är att man valfritt kan investera i fler låneslag som företagslån och fakturaköp samt inkassoportföljer.

Om jag fattar det hela rätt så drar Brocc och Lendify sina ”serviceavgifter” baserat på utlånat kapital, medan Savelend baserar sin serviceavgift på erhållna räntor. Stämmer detta är Savelend bertydligt mer attraktivt att investera hos, men jag kan mycket väl ha fått det hela helt om bakfoten!

 

 

2 kommentarer

  1. Anders

    Savelend är min favorit bland dessa. Klart högst ränta med i snitt 10%+ per år senaste tre åren. Tyvärr är plattformen inget vidare som investerare än.

    Brocc har en mycket bättre plattform med allt man kan önska sig, men verkar låna ut lite för optimistiskt. Hela 35% av min investering ligger nu på lån som gått till kronofogden.

Kommentarer är stängda.