Hur går börsen egentligen?

Hur går börsen egentligen? I bilden har vi plottat kursgrafen för OMXS30 de senaste 5 åren mätt i kronor (mörkblå linje) och jämfört med OMXS30 prissatt i euro (ljusblå linje).

Hur går börsen egentligen? Det känns givetvis skönt med +17% för OMXS30 i år. På ett år är vi ”bara” upp 7,3% – en ganska normal utveckling för ett vanligt år. Men hur bra har börsen gått de senaste åren? En snabb koll ger:

  • 2 år +2,5%
  • 3 år +20,7%
  • 4 år +2,1%
  • 5 år +19,1%

Kan vi kalla det för en stark börs? Nja. Tittar vi på tre års sikt ser det OK ut med drygt 20% avkastning. Det blir i runda svängar 6,5% per år räknat som CAGR. Motsvarande siffra för Stockholmsbörsen de senaste 30 åren är 7,35%.

Tittar vi på 2, 4 och 5 års sikt ser det värre ut. Cirka 19% avkastning på 5 år motsvarar drygt 3,5% per år (CAGR). Klent. Nu är dessa siffror för OMXS30, ett index som inte inkluderar utdelningar. Med utdelningar har vi fått knappt 7,5% per år (enligt SIX30 Return Index). Bättre men knappast riktigt bra.

Kronan förstör festen

När någon säger att börsen går bra kan en annan kontra att – visst, men det är tack vare den svaga kronan. Kronan har som bekant försvagats mot euron och dollarn de senaste åren. En svag valuta gynnar exporten och den svenska börsen domineras av exportbolag. En svag krona slår också exempelvis på besöksnäringen på Åland, då svenskar får det dyrare att turista där. Svenska turister står för majoriteten av Ålands turistnäring.

Ändå är det konjunkturen och vinstförutsättningarna som avgör humöret på börsen. En svag krona kan möjligen hjälpa till en smula genom att öka vinsterna, men bara lite. Kronan bestämmer inte börsens riktning.

Däremot är kursvinsten på Stockholmsbörsen närmast löjlig mätt i utländsk valuta. I bilden nedan har vi plottat kursgrafen för OMXS30 de senaste 5 åren mätt i kronor (mörkblå linje) och jämfört med OMXS30 prissatt i euro (ljusblå linje).

Hur går börsen egentligen? I bilden har vi plottat kursgrafen för OMXS30 de senaste 5 åren mätt i kronor (mörkblå linje) och jämfört med OMXS30 prissatt i euro (ljusblå linje).
Hur går börsen egentligen? I bilden har vi plottat kursgrafen för OMXS30 de senaste 5 åren mätt i kronor (mörkblå linje) och jämfört med OMXS30 prissatt i euro (ljusblå linje).

Istället för drygt 19 procents utveckling har utvecklingen för OMXS30 bara varit drygt 3,6% mätt i euro – på fem års sikt! En utländsk investerare som satsat på det svenska aktieindexet lär inte vara nöjd.

Kan vi vända det till vår fördel?

Valutor svänger över tid. Kronan kommer förr eller senare att återhämta sig och det finns kanske ingen anledning att misströsta. Däremot kan vi utnyttja denna typ av valutarörelser till vår fördel. Vi behöver faktiskt inte syssla med FX-trading (valutahandel på engelska) för att tjäna pengar på valutasvängningarna. Genom att diversifiera våra innehav mot utländska marknader, till exempel USA och Europa, kan vi uppnå motsatt effekt till skräckdiagrammet ovan. Exempelvis har vår lilla investering i finska Naava gått upp 21% mätt i Euro men 34% mätt i kronor (med dagens växelkurs på 10.50 mellan kronan och Euron).

OMXS30:s närmsta motsvarighet på europeisk nivå är nog Euro Stoxx 50. Det är ett index som Deutsche Börse Group sköter och som innehåller de 50 största och mest likvida aktierna i Eurozonen. Indexet är således noterat i euro.

Den som för 5 år sedan investerade en slant på de europeiska börserna hade fått en slags hävstångseffekt på sin placering, mätt i svenska kronor. I diagrammet nedan ser vi hur utvecklingen för Euro Stoxx 50 varit cirka +8,6% på 5 år (ljusblå linje). Mätt i svenska kronor (mörkblå linje) var utvecklingen nästan +25%.

Hur mår börsen egentligen? I diagrammet ser vi hur utvecklingen för Euro Stoxx 50 varit cirka +8,6% på 5 år (ljusblå linje). Mätt i svenska kronor (mörkblå linje) var utvecklingen nästan +25%.
I diagrammet ser vi hur utvecklingen för Euro Stoxx 50 varit cirka +8,6% på 5 år (ljusblå linje). Mätt i svenska kronor (mörkblå linje) var utvecklingen nästan +25%.

Så: Hur mår börsen egentligen?

En legitim fråga att ställa är ifall svenska kronan kommer att försvagas ytterligare. Om svaret är ja talar det för en fortsatt allokering i utländska aktier – även nya inköp. Annars kan det vara läge att vikta om till den svenska börsen.

Det senaste beskedet från Riksbanken är att den lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Prognosen förblir att räntan höjs mot slutet av året eller i början av 2020. Riksbanken tycker att konjunkturen är fortsatt stark och att inflationen ligger där den ska runt 2%. Man vill också ta det lite lugnt med penningpolitiken med hänsyn till omvärldsutvecklingen (läs: handelskrig och svagare världskonjunktur).

Vi kan konstatera att Riksbanken driver en mer expansiv penningpolitik än ECB. Vi har fortfarande minusränta men inflationen ligger på drygt 2%. ECB har noll ränta medan inflationen i Eurozonen ligger på drygt 1%.

Vad betyder detta? Räntan och valutan hänger ihop. Höjd ränta innebär starkare valuta, allt annat lika. Så länge som Riksbanken halkar efter ECB kommer inte kronan att stärkas av den anledningen i alla fall.

Andra saker kan påverka:

  • Konjunkturläget: Svenska kronan försvagas i dåliga tider. Även förväntningar spelar roll.
  • Börsens framtid: Hur det kommer att gå på börsen vet vi inte. Det vi vet är att ifall världens börser dyker gör kronan sannolikt det också. Det vet vi av tidigare erfarenhet.

Här måste var och göra sin egen bedömning. Den slutsats vi kan dra med gott samvete, utan att riskera att ge några skeva investeringsråd, är att det är bra med diversifiering. Om vi diversifierar portföljen så att den innehåller fler valutor, t.ex. euro och dollar, vid sidan om svenska kronor får vi en jämnare avkastning över tid.