Kronförsvagningen slår mot Åland

Färre har övernattat på åländska hotell i år än förra året. Kronförsvagningen ställer till det. Diagram: Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Den svenska kronförsvagningen slår tydligt mot den åländska besöksnäringen. De svenska hotellövernattningarna har minskat kraftigt hittills i år.

De svenska turisterna är på grund av språket den största turistgruppen till Åland, och därmed den viktigaste. Enligt Åsub (Ålands statistik- och utredningsbyrå) är det de svenska gästerna som gör att hotellövernattningarna minskar. Gästerna från Finland har däremot ökat något.

Färre har övernattat på åländska hotell i år än förra året. Kronförsvagningen ställer till det. Diagram: Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Färre har övernattat på åländska hotell i år än förra året. Diagram: Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Är problemet Airbnb eller kronförsvagningen?

I Ålandstidningen spekuleras det i att turisterna i stället bokar lägenheter via Airbnb och därmed inte syns i den officiella statistiken. Det stämmer säkert att det finns alternativa boenden (camping och husbil är andra möjligheter). Men detta emotsäger inte tesen att det är den svenska kronförsvagningen som spökar, snarare tvärt om! I och med att de finska hotellgästerna till och med ökar, så är det tämligen uppenbart vad som är det stora problemet. Den svenska kronan har trots rådande högkonjunktur stundtals handlats vid de svagaste nivåerna sedan finanskrisen under våren. En euro kostade i början av maj nästan 10,70 kronor. I maj ser man trendbrottet i grafen ovan. Kronan har sedan dess stärkts något och handlas idag kring 10:30. Det är ändå en tioprocentig försvagning av den svenska kronan på den senaste tiden.

Det vore intressant att se om gränshandeln mellan Sverige och Norge får ett motsvarande omvänt lyft, då svenska varor i stället blir billigare att köpa för norska gränsturister? En annan sak jag funderat på är om inte det faktum att inga hotell på Åland är med i några stora hotellkedjor kan göra att man på marginalen väljer andra boenden, när man inte kan dra nytta av sina förmåner.

Avancemang i tävlingen Skraknästet!

Niko Micklin, som sitter i styrelsen för Visit Åland säger vidare i Ålandstidningen:

Visit Åland har huvudansvaret för destinationsmarknadsföringen,men attraktionskraften kommer från hur varje enskild anläggning ser ut, hur Mariehamn ser ut, och hur tillgängligt Åland är. Allt det här kan företagen påverka.

Jag berättade tidigare att jag och två åländska vänner lämnat in ett tävlingsförslag till den åländska entreprenörstävlingen Skraknästet. 23 bidrag lämnades totalt in. 10 stycken gick vidare till semifinal den 9 november. Vårt bidrag är ett av dessa. Niko Miklin får nog hålla tummarna för att vårt förslag vinner, för det har en del lösningar på Ålands problem som turistdestination!