Varför kryptovalutor är vettiga i en portfölj

Kryptovalutor (såväl som guld) bör ingå i en balanserad portfölj

Vilka investeringsalternativ är lämpliga för att bygga en portfölj? Bred diversifiering rekommenderas. För en balanserad investeringsportfölj kommer kryptovalutor också i fokus.

Investerare har observerat ett fenomen sedan 2008: låga räntor. Framför allt reagerade priserna på de flesta tillgångsslag som aktier och fastigheter positivt på denna utveckling. Det finns trots allt mer pengar på marknaderna än någonsin tidigare. Framför allt pengaprintningen i USA (men även inom EU) på grund av Covid-19 pandemin gör att folk viktar över till tillgångar som inte drabbas av inflation – till exempel aktier, guld och kryptovalutor

Den första kryptovalutan skapades också som svar på finanskrisen 2008. Vi pratar om Bitcoin, den största kryptovalutan i världen. Men ska investerare köpa kryptovalutor för att bygga en större portfölj? Vi utforskar frågan.

Status quo på finansmarknaderna

Med coronapandemin började stora delar av den globala ekonomin stanna upp och följdes av en plötslig krasch på finansmarknaderna. I motsats till många förväntningar påverkade denna marknadsrörelse också kryptovalutor, som sägs ha låg korrelation med den traditionella marknaden. 

Det finns dock också en anledning till denna globala krasch, eftersom effekterna på den reala ekonomin är enorma. Endast i USA var det mer än 30 miljoner arbetslösa i slutet av april 2020. Samtidigt var cirka 15,8 procent av befolkningen över 65 år i slutet av 2018 och då pensionerade. I slutändan är fastighetspriserna på den amerikanska marknaden fortfarande på en hög nivå.

USA är såklart inte det enda landet som drabbats hårt av pandemin, utan vi kan också observera jämförbara trender i hela europa. Varav flera olika strategier för hanteringen, där Sverige speciellt sticker ut.

Den onda cirkeln av förmögenhetstillväxt

Få unga arbetare har råd med fastigheter i dessa tider, annars brukar lånen på husen vara stora. Som regel betyder detta också att fastigheter som tillgångar spelar en mindre roll. 

Följaktligen kvarstår investeringar på kapitalmarknaderna, kryptovalutor eller andra FinTech-produkter. Dessutom använder många investerare det klassiska kontot för att spara. Med tanke på de historiskt låga räntorna är detta inte heller ett vettigt alternativ eftersom inflationskostnaderna inte täcks. Resultatet: köpkraften faller kontinuerligt. 

Ett problem med aktiemarknaden är att småinvesterare har begränsade möjligheter att investera i nya företag i ett tidigt skede (dvs onoterat, före börsnotering). Det är främst de stora investerarna som har möjligheten till att snabbt öka (eller minska) sitt värde i portföljen. Det betyder även att småinvesterare är tvungna att betala mer för att förvärva aktierna hos framgångsrika företag.  

Alternativen för tillgångsackumulation

Som ett resultat finns det få verkliga alternativ för att snabba på tillväxten av portföljen.

  1. Man kan köpa Bitcoin som kryptovaluta investering.
  2. Alternativa investeringar i tillgångar med hög avkastning.
  3. Nystartade företag i nya branscher.

De alternativa investeringarna är till exempel P2P-lån. Dessa lovar en förhållandevis hög avkastning, men risken som tas kan också beskrivas som hög.

Ett annat alternativet är att driva förmögenhetstillväxt genom nystartade företag. Men inte alla känner sig redo att vara en entreprenör med alla utmaningar som följer med det.

Kryptovalutor som återstår klassas av många som en tillgångsklass med hög risk.

Kryptovalutor erbjuder hög vinstpotential med hanterbar risk

Om vi talar om en kryptovaluta är det ett mynt eller token från en distribuerad databasteknik (distributed ledger technology). De mest kända kryptovalutorna idag är Bitcoin och Ethereum, men det finns många andra projekt inom sektorn.

Den äldsta blockkedjan är Bitcoin och den associerade myntet bitcoin (BTC) är välkänt för de flesta investerare. Särskilt prisrallyt 2017 medförde att många medier rapporterade om den digitala valutan.

Efter halveringen i maj 2020 medförde att belöningen för att skapa ett nytt block halverades från 12.5 BTC till 6.25 BTC. Det betyder att den dagliga tillförseln med bitcoin minskar, historiskt sett leder detta till en ökad efterfråga och reflekteras positivt i priset.

Det finns några faktorer som gör Bitcoin och andra kryptovalutor till en intressant investering.

Kryptovalutor (såväl som guld) bör ingå i en balanserad portfölj
Kryptovalutor (såväl som guld) bör ingå i en balanserad portfölj

Det finns ett problem med dagens etablerade monetära system. När stora företag har möjligheten att utnyttja systemen genom att agera vårdslöst för att de vet att de kommer få stöd för fortsatt drift. Det medför även problem på aktiemarknaden då det inte sker någon naturlig korrigering när företag inte försvinner, vilket medför att investerare har lägre chans för ökad avkastning. 

Bitcoin – en framgång för långsiktiga investerare?

Det var varit en bergodalbana för Bitcoin under 2020, i mars såg vi priser runt $4000-$5000 och nu i december nytt prisrekord. Bitcoin nådde nästan $24 000, vilket är en ökning på nästan $4000 från tidigare prisrekord i december 2017. Det var först 2010 cirka ett år efter lanseringen av Bitcoin som första prisvärderingen på $0,08 sattes.

Anledningen till detta är begränsningen av antalet mynt i Bitcoins blockkedja. Det kan högst vara 21 miljoner BTC i cirkulation, vilket skulle betyda en marknadsvärdering på 504 miljarder dollar (med samtliga BTC i cirkulation med priset $24 000). 

Om vi jämför detta värde med de största företagen i världen som har mycket mer än en biljon US-dollar värdering, skulle Bitcoin värderas positivt för ett oberoende finansiellt system.

Slutsats: Allokering av kryptovalutor i portföljen kan förbättra avkastningen 

Exemplet med Bitcoin illustrerar den långsiktiga potentialen för en sådan kryptovaluta. Det finns många projekt inom sektorn och majoriteten har olika fokusområden. Potentialen för hela krypto-sektorn är stor och det finns fortfarande många möjligheter att få en ökad avkastning på hela portföljen med en liten andel i kryptovalutor.

På grund av bristande reglering på vissa kryptobörser bör investerare använda en säker plånbok för att lagra de köpta kryptovalutorna på istället för att lämna de på handelsplattformen. En hardware wallet rekommenderas och är det säkraste alternativet. 

Kombinationen av att lägga till en kryptovaluta i en redan balanserad portfölj är en lovande strategi och kan öka portföljens prestation utan en större risk.