Vilka investmentbolag har gett bäst totalavkastning senaste fem åren?

* Total direktavkastning och totalavkastning är endast indikativa. Direktavkastningen per år har använts istället för direktavkastningen räknat på en investering som gjorts vid periodens start.

Läsare av den här bloggen är redan bekanta med dess kritik av fondbranschen. Onödigt höga fondavgifter som äter upp avkastningen är en god anledning att vara kräsen i valet av fonder. Helst bör fonder undvikas helt och hållet till fördel för en välbalanserad aktieportfölj. Vi brukar förorda en investering i investmentbolag i stället för fonder. En till synes liten förvaltningsavgift kan lätt komma att kosta totalavkastning på hundratusentals kronor i avgifter under en livstid på grund av effekten av ränta på ränta.

Jag har tidigare argumenterat för att investmentbolag är ett utmärkt alternativ till fonder. De förvaltar själva en diversifierad portfölj av aktier och har ofta en mycket lång investeringshorisont. Investmentbolag kan även investera i onoterade bolag, vilket ger ytterligare riskspridning. 

Men hur ser investmentbolagens track record ut egentligen? Låt oss undersöka! Men innan vi börjar – jag är medveten om ”metodfelen” nedan: Jag har höftat direktavkastningen som summan av de årliga utdelningarna (inte ränta på ränta), jag låtsas att Avanza Zero-fonden ”är Stockholmsbörsen”, och kanske någon annan genväg. Det får ni leva med. Eller så gör ni själva den korrekta sammanställningen och kommer fram till att min approximation är ganska så nära facit.

Vad är totalavkastning?

Det finns så många investerare som fokuserar på direktavkastning – alltså hur mycket bolagen delar ut till sina ägare av vinsten. Det är dock ett felaktigt fokus – vad som är av intresse är totalavkastningen. Det är inte svårt:

Totalavkastning = summa utdelningar plus kursuppgång.

Vad skulle du själv helst vilja äga: Ett företag som delar ut 5% varje år till sina ägare, men som står och stampar kursmässigt, eller ett företag vars aktiekurs ökar med 6% varje år (och delar ut noll kronor). Alla tänkande personer skulle väl välja det senare bolaget.

Investmentbolag med bäst totalavkastning

Det är givetvis lätt att titta i backspegeln och vara efterklok. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och så vidare. Ändå kan det vara intressant att reflektera över vilka investmentbolag som gått bäst de senaste fem åren.

Vi tittar på svenska, börsnoterade, investmentbolag och undersöker hur utvecklingen gått de senaste fem åren med hjälp av inputs från https://investmentbolag.net. Vi håller oss till Stockholmsbörsens listor (Large Cap, Mid Cap och Small Cap). För de investmentbolag där det finns två aktieslag (A- och B-aktie eller liknande) har vi jämfört aktieslaget med lägst röstvärde (B-aktier) eftersom de ofta är de mest omsatta aktierna. Investmentbolag som har kortare historik än fem år har uteslutits från jämförelsen.

* Total direktavkastning och totalavkastning är endast indikativa. Direktavkastningen per år har använts istället för direktavkastningen för olika investmentbolag räknat på en investering som gjorts vid periodens start.
* Total direktavkastning och totalavkastning är endast indikativa. Direktavkastningen per år har använts istället för direktavkastningen räknat på en investering i olika investmentbolag som gjorts vid periodens start.

Resultatet är slående:

  • 13 av 20 investmentbolag (65%) har slagit Stockholmsbörsens index (här representerat av fonden Avanza Zero) de senaste fem åren.
  • Den genomsnittliga totalavkastningen för investmentbolag var 123,4%.
  • Medianvärdet för totalavkastningen bland investmentbolag var 90,9%.
  • 5 av 7 Large Cap bolag slog index
  • 6 av 6 Mid Cap bolag slog index
  • Endast 2 av 7 Small Cap bolag slog index
  • 16 av investmentbolagen hade utdelningar.

Sammanfattning: Svenska investmentbolag

En investering i svenska investmentbolag har varit en god affär de senaste fem åren. En portfölj med samtliga investmentbolag på Stockholmsbörsen hade slagit aktieindex med drygt 80 procentenheter. Small Cap-bolaget MedCap som investerar i små och medelstora Life Science-bolag hade den i särklass bästa avkastningen (Karolinska Development hade å andra sidan den sämsta totalavkastningen). I övrigt visar resultaten att oddsen att ”pricka rätt” varit bäst för den som undvikit Small Cap bland investmentbolagen och istället investerat i Mid Cap och Large Cap.