Lån som lån, eller? Varför är det så olika ränta?

Ränta på bostadslån hos SEB för olika bindningstider (avläst 12/12 2019)

Det slog mig att jag har skrivit ganska mycket om lån den senaste tiden, utan att för den sakens skull beskrivet vilka olika sorters lån det finns. Å ena sidan har vi långa bostadslån med låg ränta. I andra sidan av spektrat har vi SMS-lån med hög ränta och höga avgifter. Varför är det så stor skillnad?

Lån med eller utan säkerhet

Vad är ränta – egentligen? Ser vi det hela ur långivarens perspektiv så sysslar inte denna med välgörenhet. Långivaren, oavsett om det är en privatperson, en bank, ett företag eller ett kreditinstitut behöver tjäna pengar på sin utlåning av två skäl:

För det första, så kommer en andel av lånen att bli obetalda. Orsaken kan vara bedrägeri, dödsfall, konkurs eller helt enkelt att ”livet händer”. Långivaren behöver alltså tjäna en slant på alla lån för att på de ”bra lånen” ge en tillräcklig marginal och täcka upp för de ”dåliga lånen”. Den andra anledningen är såklart att långivaren inte vill ha ett nollsummespel, utan att den på sikt vill tjäna en slant på sin verksamhet.

Med detta i åtanke så förstår man varför exempelvis bostadslån har en mycket lägre ränta än blancolån (lån utan säkerhet). I ett bostadslån så har långivaren en säkerhet i att bostaden har ett stort värde som täcker upp för lånet. Kommer låntagaren på obestånd och inte kan betala sin ränta och amortering, så säljer man bostaden och betalar tillbaka lånet med köpeskillingen. Vid ett blancolån å andra sidan så finns det ingenting som täcker upp för risken banken tar, och därför blir räntan högre.

Den klassiska säkerheten är som antyddes ovan bostaden, men det finns även mycket annat man kan ”sätta i pant”. Exempelvis kan man sätta aktier i pant (både noterade och onoterade), eller kanske en mycket värdefull tavla.

Kort eller lång löptid ger olika ränta

Enligt Låneo.se går alla lån du tar online, förutom bostadslån, under distansköpslagens ångerrätt. Det innebär alltså att du har 14 dagars ångerrätt, och därmed ska avgifter som till exempel uppläggningsavgifter återbetalas om du ”ångrar dig” inom denna period. Av detta så inser man enkelt att korta lån helt enkelt blir dyrare än långa lån. Ett lån som kanske betalas tillbaks på några månader (SMS-lån) kommer alltid ha en mycket högre ränta än ett långt bostadslån. Långivaren har ju både fasta och rörliga kostnader vid varje lån som denne måste få täckning för. Vid en lång relation så kan dessa kosntander ”smetas ut” på en lång tidsperiod. Är det däremot en kort tidsperiod så måste räntan bli hög för att snabbt täcka dessa kostnader. På Låneo.se kan du bland annat filtrera lånen på lägst potentiell ränta och högst Trust-pilot poäng.

Bindningstiden ger olika ränta

Som antytts ovan så varierar räntan med bindningstiden på lånet. Jag roade mig att titta på vad en av storbankerna (SEB) har för räntenivåer på sina bostadslån idag:

Ränta på bostadslån hos SEB för olika bindningstider (avläst 12/12 2019)
Ränta på bostadslån hos SEB för olika bindningstider (avläst 12/12 2019)

Som ni ser så är ”långa lån” med en löptid runt en handfull år dyrare än tremånaderslånet. Riktigt långa lån däremot kostar mer i ränta. Varför är det så här?

I tremånadersfallet så betalar du extra för ”flexibiliteten” så att säga. För de riktigt långa lånen så är det för att bankerna ser att det kommer bli räntehöjningar i framtiden. Någon ska betala för denna risk… och det är alltid konsumenten som får betala. Vill du ”försäkra” dig mot kraftigt höjda räntor under en 10-årstid jämfört med en 5-årstid, så får du alltså betala ett prenium på en halv procentenhet. Notera att de långa lånen sänktes med 0,70 procentenheter i november. Det var en stor sänkning! Banken tolkar alltså framtiden att det är mindre chans för en räntehöjning till riktigt höga nivåer även på lång sikt.

Många bostadsköpare delar upp sitt lån i flera olika. De kanske har halva lånebeloppet på 10 år, och andra halvan på tre år, för att både ha en säkerhet och en möjlighet till flexibilitet.

Företagslån eller privatlån

Slutligen ett kort stycke om företagslån. Även företag kan behöva låna pengar, för investeringar eller för att täcka löpande kostnader. Samma principer som ovan gäller även här. En guldsmed exempelvis kan troligen låna pengar till ett lager av guld och silver till lägre ränta än han lånar pengar till en maskin för guldbearbetning. Orsaken är att guldlagret enkelt kan sättas som säkerhet, och det är enkelt att sälja ut. En specialiserad maskin kan vara mycket svårare att sälja.

Ofta måste någon privatperson, speciellt om det handlar om små företag, gå i borgen för lånet. Orsaken är att skydda långivaren för att företaget går i konkurs. Vill inte någon företrädare borga för lånet, så får företaget försöka finna andra lånemöjligheter än traditionella företagslån. En möjlighet då kan till exempel vara fakturabelåning.

Din egen situation

Allt vi diskuterat ovan hur olika låneformer har olika räntor. Till detta kommer såklart din egen situation. Kortfattat så innebär detta att ”ju högre risk DU har för långivaren”, desto högre ränta kommer denne att begära. Har då hög lön, låga fasta kostnader, och låg skuldsättningsgrad så kommer du få betala lägre räntekostnader. Har du däremot en redan ”ansträngd” ekonomi så blir din ränta högre.

Säg att du vill ta ett bostadslån om ett år. Finns det något du kan göra för att få bättre ränta? Låt oss leka med tanken att du har 10-talet krediter ute, en salig blandning mellan avbetalningsköp, SMS-lån och blancolån. Totala lånesumman kanske är 100 000 kr.

Banta dina skulder

Först och främst – ta ett (vitt) extrajobb. Använd pengarna du tjänar på detta jobb att betala av småskulderna. Detta tjänar två syften: Dels så ökar du din inkomst, vilket ser bra ut hos en långivares synvinkel. Dels så minskar du antalet skulder, vilket också ser bra ut för långivarna. Givetvis så ska du prioritera om du kan betala av lån med hög ränta. Förutom det så prioriterar du  lågt hängande frukter och betalar av småkrediterna. Fem lån med total skuld 85 000 kr ser mycket bättre ut än 10 lån med total skuld 100 000 kr.

När du är klar med denna första snabba skuldebantning, så försöker du sedan ta ett samlingslån. Det betyder att du paketerar om de kvarvarande fem lånen till ett enda lån (med lägre ränta, och kanske längre återbetalningstid). Detta sänker dina månatliga utgifter, vilket bör göra dig attraktiv i långivarnas ögon.