Vad är en investering?

Vetefält som investering

Jag skrev i artiklen om Hernö Gins nyemission att ”Om du ska investera bättre så bör du ha en mix av onoterat och noterat, aktiefonder och räntebärande papper, samt guld och kanske till och med krydda det hela med lite Bitcoin”. Jag fick där en kommentar kring vad som är en investering som kan vara intressant att bemöta.

Kommentaren

Kommentaren var (lite klippt):

Att investera är att köpa något som ger avkastning på kapitalet. Guld och Bitcoin gör inte detta utan det bygger på spekulation d.v.s att någon i framtiden vill betala mer än vad du gjorde.

Det är ett väldigt snävt synsätt, säkert från någon ur FIRE/utdelningsjägarrörelsen. Vi kan väl kolla vad Wikipedia säger om saken?

Privatpersoners sparande kallas ofta investering, i synnerhet om det sker i värdepapper. Även köp av konst, guld, fastigheter, med mera kan kallas investering om det sker i syfte att göra en framtida vinst. En investering innebär således att medvetet välja ett visst alternativ utifrån viss insats t.ex. pengar eller tid för att uppnå någon form av nytta. Exempelvis kan man fundera på olika utbildningsalternativ och med ett analytiskt synsätt då ställa upp olika kriterier, till exempel förväntad framtida lön.

Köper du guld i förhoppningen att sälja det dyrare i framtiden, så är det en investering. Däremot är vigselringen ingen investering. Mikael, som personen som kommenterade kallar sig, hävdar att Bitcoin inte är en investering (för att det inte ger en avkastning/utdelning). Enligt vederbörandes logik så skulle då Ethereum vara en investering (om man har minst 32 av dessa), då man då kan få ränta/utdelning på innehavet. Att det skulle vara någon skillnad i detta fall mellan Bitcoin och Ethereum är nonsens, båda är såklart investeringar.

Vetefält som investering
Vad har ett vetefält att göra som illustration i en artikel kring investering? Well, vi kommer till det senare – men håll med om att det är en vacker bild också.

Spekulation

Spekulation däremot bygger på The Greater Fool – att köpa något för att sälja det dyrare till någon annan. Eller? Vi kikar vad Wikipedia säger:

Ekonomisk investering avsedd att ge avkastning på kort sikt.

Att köpa Tesla nu, för att sälja det dyrare till någon annan är spekulation (hoppas att ingen på riktigt tror att Tesla är en bra långsiktig investering). Att köpa Bitcoin nu, för att hålla dessa som ett långsiktigt innehav är inte spekulation. Full disclaimer: Jag hyvlade 25% av mina Bitcoins idag som jag haft sedan länge.

Daytrading då

Med ovanstående definitioner så ska vi klassa daytrading som spekulation. Spekulation har en ”negativ klang”, vilket är konstigt, då det bör ha ett positivt (eller i alla fall neutralt) anslag. Verktygen som en daytrader arbetar med är annorlunda än värdeinvesterarens. Där daytradern använder Teknisk Analys (TA) så använder värdeinvesteraren Fundamental Analys (FA).

Därav den ”stora konflikten” mellan värdeinvesterare och traders. Den förstnämnda gruppen tycker att TA är att spå i kaffesump och traders tycker att det är det bästa som hänt sedan hjulet uppfanns.

Grupperna inser inte att den andra gruppen har ett helt annorlunda tidsperspektiv än den andra. Och båda grupperna kan ha rätt – tillgång A kan vara överköpt i det korta loppet men kanske ha en fundamentalt långsiktig uppgång i sikte. På https://www.daytrading.se/ kan du läsa mer om de ”verktyg” har i sin verktygslåda.

Optioner och futures

Exempel på olika optioner och futures handel är avtal att köpa eller sälja en aktie, olja, vete, guld eller andra underliggande tillgångar på en viss dag till ett visst pris. Investering eller spekulation? För bonden som hedgar sin veteskörd är det definitivt en (del av hans) investering. För slutköparen, fabriken som behöver vetet om ett halvår, är det en investering. För alla som handlar kontrakten under mellantiden är det en spekulation – blir det bra väder eller ej, blir det en bra skörd, kommer priset på vete att gå upp eller ner under tiden?