Nyemission i Naava

Växtvägg från Naava

För snart två år sedan, i februari 2017, gjordes det en crowdfundingrunda på Pepins för det finska bolaget Naava. Bolaget hämtade in 21 miljoner kronor. 1357 delägare köpte aktier till kursen 43 kronor. Nu gör Naava en nyemission på €0.55! Utspädning 85%? Nej, inte alls, vi reder ut begreppen!

Naava

Naava tillverkar och säljer ”intelligenta växtväggar”. Dessa, förutom att de är snygga, renar luften och tillverkar syre. Ni får läsa mer på Naavas hemsida om ni råkar vara intresserade av tekniken bakom. Det är nu detta bolag som gör en expansiv nyemission av stamaktier med emissionskursen €0.55.

Växtvägg från Naava
Växtvägg från Naava

Naava Partners Nordic via Pepins

När du investerar i en crowdfundingrunda på Pepins så köper du in dig i ett ”partnerbolag” som har som enda uppgift att äga aktier i ”målbolaget”.1357 delägare köpte aktier till kursen 43 kronor. Partnerbolaget köper därefter aktier i målbolaget, i detta fall till kursen €0.4520 per aktie. 100.000 kr köptes det inte aktier för utan stannar kvar i partnerbolaget för att bekosta de löpande kostnaderna. I februari 2017 stod växelkursen i ungefär 9.50 kr/euro. Allt detta sammantaget är att en aktie i partnerbolaget motsvarar väldigt nära 10 aktier i målbolaget. Räkna med tio aktier och avrunda eventuella slutsatser nedåt, är mitt råd.

Kursökning

Under förutsättning att nyemissionen i Naava blir lyckad kan alltså delägarna i partnerbolaget anse att deras aktier har ökat i värde, från €0.4520 till €0.55. Detta motsvarar en ökning på 21.6%, räknat i Euro. Men vi har även under tiden sett vår kära svenska kronas värde urholkas under de år som gått. Euron kostar i dag 10.30 kr. Så räknar vi i kronor i stället för Euro så har aktien gått från 43 kr till ett värde motsvarande cirka 56,65 kr, eller en ökning på 31,7%.

Vi sa ju tidigare att vi skulle avrunda nedåt, så en rimlig värdering på aktierna i Naava Partners Nordic AB är runt 56 kr/st. Givet att Naavas nyemission blir lyckad säger jag grattis till delägarna.