Fackförening: Hiss eller diss?

Vad finns det för fördelar med att vara med i en fackförening eller ett fackförbund?

Är det värt medlemsavgiften att vara med i en fackförening? Svaret är väl – det beror på! Såväl din ålder som din personliga situation avgör till stor del om du ska vara med i facket eller ej!

Fackförening enligt Wikipedia

En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen) för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivare. Detta kan bland annat innebära förhandling om löner, regler på arbetet, klagomålsprocedurer, regler angående anställning, avskedande och gynnande av arbetare, fördelar, arbetsmiljö och arbetsförhållanden.

Det låter ju fint, eller hur? Min erfarenhet är dock att facket företräder fackets intresse gentemot arbetsgivarna, inte medlemmarnas intressen. Väldigt ofta sammanfaller dessa dock. Men det finns helt klart tillfällen när den enskilda medlemmens intresse går stick i stäv med förbundets. Ett pinfärskt exempel är när LO förra veckan kritiserar RUT-avdraget. Detta är givetvis konstigt att LO och Kommunal som organiserar arbetstagarna i ROT och RUT-branschen argumenterar för att göra deras egna medlemmar arbetslösa! Att driva vänsterpolitik är här viktigare för LO än att folk faktiskt ska ha jobb. Detta speciellt en bransch där många nyanlända kan få sitt första jobb i Sverige!

Vad finns det för fördelar med att vara med i en fackförening eller ett fackförbund?
Vad finns det för fördelar med att vara med i en fackförening?

Mina ”fackliga pusselbitar”

Det kostar en medlemsavgift varje månad att vara med i en fackförening. I vissa fall ingår det  exempelvis försäkringar och annat i din medlemsavgift. Avgiften kan därför ibland kännas alltför hög. Återigen en sak där facket kanske jobbar för facket och inte för medlemmens bästa. Jag är av uppfattningen att varje person själv skall bestämma över vilka försäkringar denne skall skaffa, och med vilket försäkringsbolag. Man ska inte omyndigförklara medlemmen och tvinga på denne en försäkring ”i Rörelsens försäkringsbolag”.

Jag är med i Sveriges Ingenjörer, en förening som har 142 000 medlemmar. Skälet jag är med är en och en halv – arbetslöshetskassan och en separat tecknad inkomstförsäkring. När jag var yngre och ogift behövde jag inte alls denna trygghet. Jag skulle lätt kunna hitta ett nytt jobb. Nu är jag 50 år gammal och kanske inte alls lika attraktiv på arbetsmarknaden som jag var innan.

Ett annat skäl att jag är med i fackföreningen är att det kan vara mycket bra för mig att ha facket i ryggen vid en eventuell omorganisation. Jag hyser inget hopp om att facket skulle kunna hålla mig kvar på jobbet om skiten verkligen träffar fläkten, men det är ett spelkort att dra ur rockärmen.

Låt oss säga att jag har tre månaders uppsägningstid på pappret. Kommer arbetsgivaren till mig och ”vill diskutera min situation” så kan denne få välja mellan ett 6-9 månaders avgångsvederlag och jag skriver på direkt, alternativt så drar vi det i långbänk och blandar in fackets jurister. Så länge arbetsgivaren inte har kniven mot strupen ekonomiskt sett så kommer denna känna att en snabb smärtfri lösning är att föredra framför en utdragen process.