Småintressanta nyheter från Pepins

Börjar Alvestaglass LoHiLo diversifiering bli en himmelsk röra?

Alvestaglass handelsstoppad, Superfruit månadshandlas, utdelning i Djurgården, och nyemission i Pensiono. Vi reder ut begreppen!

Handelsstopp i Alvestaglass

Det gäller ju att lägga click-bait texterna först, eller hur, så man får läsare? Som jag skrivit tidigare så har jag helt och hållet klivit ur Alvestaglass, nöjd med min resa på flera hundra procent. Till oktoberhandelsrundan på Pepins (som börjar i morgon) så nås vi av nyheten att Alvestaglass är handelsstoppad. Det låter dock mer uppseendeväckande än det är! Anledningen är att Alvestaglass ska göra en nyemission på 10 miljoner kronor (för att delfinansiera den expansion vi tidigare skrivit om). Vilkoren för nyemissionen är dock inte satta i sten än, varför det kan vara svårt att ge ett rättvist värde på aktien. Därför väljer man att handelsstoppa aktien denna omgång.

En annan minst lika intressant nyhet: Alvestaglass och Häagen-Dazs har skrivit ett distributionsavtal vilket innebär att Alvestaglass från och med den 14 oktober blir ansvarig för försäljning och distribution av hela Häagen-Dazs sortiment i Sverige. Detta kommer öka Alvestaglass omsättning mycket, men marginalerna på denna affär lär inte bli så stora. Alla pengar in i kassan räknas dock. Det handlar väl lite också om att visa omsättningsökning och på så sätt ”sminka bruden” inför brölloppet, dvs börsnoteringen man tänker sig 2020.

Månadshandel i Superfruit

Superfruits kvartalsrapport visar hyggliga siffror med 21% tillväxt mot föregående år, och kommer nu handlas månadsvis. Det tror vi är väligt bra, så inte kursen blir så löjligt pressad som den tenderar att bli i Pepins kvartalsvisa handel. Senast handlades aktien för 9 kronor, för att några säljare var ”desperata” att komma ur. 9 kronor anser jag vara ett rejält underpris. Jag vill dock inte fylla på med ännu mer aktier, då jag ser svårigheten att komma ur investeringarna på Pepins plattform. Däremot sitter jag lungt kvar med mitt nuvarande innehav.

Två nyemissioner pågår på Pepins just nu
Pepins har en mångfärgad logotype

Utdelning i Djurgården Ishockey

Djurgården hade tydligen sportsliga framgångar förra året, och enligt memorandumet ska då en utdelning ske till partnerbolaget som sedan ska delas ut till aktieägarna. Någon framgång på handelsplatsen har dock bolaget inte haft, främst beroende på en usel köpsida i aktien. Aktien har gått ner från introduktionen på 50 kronor till att ha handlats för 29 kronor senast. Nu får dock aktieägarna som sagt trösta sig med en kronas utdelning. Vi ångrar oss mycket att vi köpte aktier i finansieringsrundan – men vi har sålt av i olika omgångar och är snart ute helt ur det sjunkande skeppet.

Nyemission i Pensiono

Pensiono (som inte haft någon handelsrunda sedan introduktion) har nyligen äntligen fått sitt tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse genom sitt dotterbolag SFB (Svenska Fribrevsbolaget). Bolaget blir därmed först i Sverige med att starta försäkringsrörelse efter att det nya regelverket Solvens II trätt i kraft. I och med detta planerar bolaget nu för lansering av sin verksamhet. I samband med detta behöver bolaget göra en nyemission för att uppnå solvenskrav enligt FI:s regelverk.

Trots att den utdragna tillståndsprocessen med FI skjutit fram lanseringen längre än vad som beräknades vid den förra emissionen är timingen just nu väldigt gynnsam. Den sammanfaller nämligen med ny lagstiftning om effektivare och utökad flytträtt som förväntas träda ikraft 1:a januari 2020.

Jag använde själv Pensonio för att flytta en företagsupphandlad pensionsförsäkring från SEB till Nordnet. Varken jag, Nordnet (eller för den del Avanza) kunde flytta den själv, då företaget som handlat upp den hade likviderats. Pensonio löste biffen! Jag kan bara rekommendera dom.