Gör om RUT- och ROT-avdraget till HEM-avdrag!

Dags att göra om RUT-avdraget och ROT-avdraget till ett HEM-avdrag?

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag och de har föreslagit att RUT- och ROT-avdraget ska slås ihop för att skapa ett HEM-avdrag som täcker mycket mer. Arbetsgivarorganisationen som är en del av Svenskt Näringsliv har 11 000 medlemsföretag med över en halv miljon arbetare totalt i ett sextiotal olika branscher.

Enligt Almega arbetar idag tre av fyra yrkesverksamma svenskar med tjänster och två av tre personer som får nya jobb i Sverige jobbar i ett tjänsteföretag. Almega anser att den internationella konkurrensen leder till att deras medlemsföretag måste ha en flexibel arbetsmarknad för att kunna konkurrera. Det innebär att de måste kunna anställa, växa, sälja och nå lönsamhet för att fortsätta vara en viktig jobb- och tillväxtmotor. Enligt Almega är rut-avdraget mycket viktigt för tjänsteföretagens framgång, men det bör moderniseras och förstärkas genom att slås samman med ROT-avdraget.

Det här är ett HEM-avdrag

RUT-avdraget har lett till att efterfrågan på hushållsnära tjänster har ökat stadigt i nästan tio år. Ett städföretag som använder RUT-avdrag är mycket mer eftertraktat eftersom som får göra avdraget kan dra av upp till 50 000 kronor för arbetskostnaden per år. 

Almega uttalar sig om det nuvarande RUT-avdraget och det föreslagna HEM-avdraget på följande sätt

“Rut-avdraget infördes 2007. På de tio åren har rut-avdraget skapat hela 30 000 nya jobb, och antalet kunder uppgick i fjol till nära 900 000. I dag uppger hela 81 procent att de köper eller kan tänka sig att köpa hushållsnära tjänster – och det näst intill oavsett vilket parti man sympatiserar med. Till och med en majoritet av Vänsterpartiets väljare är i dag positiva till rut-avdraget enligt en undersökning från Novus. Tre fjärdedelar av de jobb som skapats tack vare rut-avdraget har gått till människor som kom direkt från arbetslöshet.

Men är det verkligen rimligt att det är politiker som bestämmer vilken typ av tjänster vi ska kunna få hjälp med? I dag finns många exempel på onödigt krångel i reglerna kring rut: avdrag kan göras för läxläsning i samband med barnpassning, men inte om läxläsningen överstiger sex minuter per barnpassningstimme. Rut-avdrag kan göras för tvätt av gardiner, men inte för ångtvätt av en soffkudde. Rut-avdrag kan göras för att fälla ett träd och för att rensa sly i en trädgård, men inte för att få grenarna och veden bortforslad.”

Dags att göra om RUT-avdraget och ROT-avdraget till ett HEM-avdrag?
Dags att göra om RUT-avdraget och ROT-avdraget till ett HEM-avdrag?

Ett HEM-avdrag skulle i teorin kunna öka efterfrågan på hushållsnära tjänster och därmed öka antalet lediga jobb som kräver låg utbildning. Ett städföretag i ditt närområde skulle till exempel kunna anställa fler personer som kanske har svårt att komma in på arbetsmarknaden, såsom nyanlända eller långtidsarbetslösa. Förenklade regler och ett större urval av avdragsgilla tjänster hade kunnat locka fler att använda hushållsnära tjänster.