Intervju med Sarah Ankergård, CFO på Savelend

Sarah Ankergård är ny CFO på Savelend

Fintechbolaget Savelend Credit Group har vi skrivit om tidigare. De erbjuder en marknadsplats för krediter samt fakturalösningar och factoring för små och medelstora företag. Nu har de också fått en ny ekonomichef. Sarah Ankergård axlar rollen som CFO i koncernen.

Vi på Fondanalys.se har intervjuat Sarah Ankergård som nu hunnit jobba några veckor i sitt nya uppdrag, och vi bad henne att inleda med att berätta om sig själv och sin bakgrund.

För drygt sex år sedan tog jag min civilekonomexamen på Örebro Universitet, och började därefter att arbeta som revisor på Ernst & Young i Stockholm. Jag har främst arbetat med större publika bolag inom olika branscher, men har huvudsakligen varit inriktad på capital markets och construction. Mina kunder gav mig också stor erfarenhet av olika redovisningsstandarder. Under mina sex år på EY hann jag också med ett och ett halvt år på deras New York-kontor, och förra året tog jag min revisorsexamen och blev auktoriserad revisor.

Sarahs yrkesbana

Det är ju en vanlig fördom bland de som inte jobbar med ekonomi att det skulle vara tråkigt. Vad gjorde att du valde den här yrkesbanan?

När jag var liten och följde med mamma till banken hade jag en dröm om att själv få jobba på bank när jag blev stor. Det där har sedan ändrat sig fram och tillbaka under skoltiden. En period var jag inne på att bli frisör, men jag fick inte söka den linjen för mamma. Det slutade med att jag valde ett program som hette NVSP, vilket är en blandning av naturvetenskap och samhällslinjen. Efter studenten 2008 jobbade jag på McDonalds medan jag funderade på vad jag skulle läsa på universitetet. Jag hade alltid gillat matematik i skolan, och tyckte att ekonomistudier kändes väldigt brett. Det skulle också kunna ge mig många valmöjligheter inom området, även om jag just då inte visste exakt vad jag ville göra. Efter första året på civilekonomutbildningen där jag hade fått prova de olika delarna av ekonomiämnet föll valet på redovisning och revision.

Sarah Ankergård är ny CFO på Savelend
Sarah Ankergård är ny CFO på Savelend

Nu har du hunnit jobba några veckor på företaget. Vad känns roligast med ditt arbete på  Savelend Credit Group?

Det som som fick upp mitt intresse för Savelend och för att vilja bli en del av teamet var dels utmaningarna som erbjöds med min roll och möjligheterna till personlig utveckling, men också att få vara med och utveckla verksamheten och bolagsstrukturen, En annan sak som fångade mig med Savelend var att mina nya kollegor precis som vår VD genomgående är motiverade och dedikerade till kvalitativt arbete som utvecklar företaget och för det framåt som ett team.

Framtiden i Savelend

Savelend är ett relativt ungt företag som fortsätter utvecklas och växa. Vad ser du som dina viktigaste frågor på företaget det närmaste året?

Det handlar mycket om att identifiera hur de olika arbetsprocesserna och rutinerna ser ut för att klarlägga effektiviseringsbehov med fokus på de finansiella rapporterna. Jag vill också skapa en gemensam redovisningsgrund och policy för gruppens olika enheter och sammanstråla det operativa med det finansiella på en tydligare nivå än vad som funnits tidigare. Dessutom vill jag utforma uppföljnings- och rapporteringsverktyg att använda för externt och internt bruk avseende de finansiella resultaten, samt se över möjligheterna och förbereda för gruppens planerade expansion och framtida fortsatta utveckling.

Vi tackar Sarah för samtalet och önskar henne lycka till i uppdraget som CFO på Savelend Credit Group!