Nyemission i Savelend Credit Group

Savelend Credit Group logotype

Savelend Credit Group är en del av den globala trend som kallas delningsekonomi. Savelend tillämpar samma princip på kreditmarknaden och utmanar bankerna genom att utgöra den direkta länken mellan långivare och låntagare, så kallade P2P-lån. Bolaget gör nu en nyemission.

Savelend Credit Group i korthet

Savelend Credit Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom fyra olika affärsområden. Dels en marknadsplats för krediter (Savelend), utgivning av konsumentkrediter (Loanstep) och företagskrediter (Credstep). Slutligen sedan koncernen förvärvade Billecta september 2018 även fakturafinansiering, betal- och inkassolösningar. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, men har även kontor i Göteborg och polska Gdynia. Koncernen sysselsätter totalt omkring 25 personer.

Savelend Credit Group liggande logotype

Som jag tidigare skrivit när jag köpte in mig i bolaget vid förra nyemissionen så tror jag på en nedgång i svensk ekonomi. Jag vill därmed exponera mig mot räntor, både som utlånare och som aktieägare. Speciellt intressant tycker jag den marginella factoringdelen av Savelends affär är.

Emissionen i korthet

Värderingen av företaget är före emissionen 300 miljoner kronor. Det är en hög värdering, men inte orimlig. Emissionens storlek är upp till 15 miljoner kronor, dvs en utspädning cirka maximalt 5%.

Pengarna som tas in i emissionen ska användas till:

Disclousure

Full disclusure: Jag är aktieägare sedan förra emissionen, och jag lånar också ut pengar via Credstep. Mycket talar för att jag kommer att köpa en post även i denna emission. Men givetvis avgör hur ekonomin ser ut i företaget. Helårsrapporten ska läsas med lupp för att hitta positiva och negativa saker innan jag fattar mitt slutgiltiga beslut. Ticket size (dvs poststorleken man kan teckna sig för) är på 150 000 kr, en stor summa. Men jag känner grundarna och misstänker att de kan vara ”flexibla” i mitt fall. Om jag köper, så kommer jag köpa för ungefär det jag får i ränta under ett år via min utlåning via Savelends plattform.

Savelend är dock inte på långa vägar den enda aktören inom P2P-lån. Information om konkurrenter till Savelend kan du bland annat hitta hos smålånonline.se. Jag vill vara tydlig med att jag enbart skriver enbart om Savelend men det finns flera andra liknande aktörer på marknaden, som kanske passar er läsare bättre att investera i eller genom.

Edit 19/2: Jag hävdade ovan att ticketstorleken, alltså minsta storlek på investeringen var 150 000 kr. Det var fel. Priset per aktie är 9 144 kr, och minsta antal aktier man kan köpa är 3 st (27 432 kr) och ingenting annat. Jag ber om ursäkt för den gubbgooglingen!