Framgångsfaktorer för företagare

Viktigaste av alla framgångsfaktorer för företagare är tillit

Mikael Jensen är en forskare inom kognitionsvetenskap. På sin blogg om att driva företag har han skrivit en läsvärd bloggpost om vilka framgångsfaktorer som gör en bra företagare. Jag vill kommentera de i mina ögon intressantaste punkterna.

Mikael Jensens fjorton framgångsfaktorer

Mikael listar i sin bloggpost fjorton framgångsfaktorer för företagare och entreprenörer. Procentsatser efter varje faktor står för hur stor inverkan faktorn har för att man ska lyckas som företagare. Dessa är enligt Mikael:

 1. Tillit 25 %
 2. Mål 15 %
 3. Prestationsmotivation 15 %
 4. Kontroll 15 %
 5. Riskbenägenhet 15 %
 6. Socialt kapital (särskilt nätverkande) 15 %
 7. Self-efficacy 15 %
 8. Kreativitet 10 %
 9. Proaktiv 10 %
 10. Öppenhet 5-7 %
 11. Pålitlighet/ordningsamhet 5 %
 12. Passion 5 %
 13. Extrovert 5 %
 14. Emotionellt stabil 5 %

Det är intressant att tillit är den enskilt viktigaste faktorn, men det är egentligen inte så konstigt. Överallt i managementlitteraturen står det att det viktigaste som finns är att omge sig med kunnigt folk, och låta dessa sköta sitt. Endera litar du på personen och då ska du ge honom eller henne utrymme att göra sina underverk. Litar du inte på personen så är det fel person att anställa. Syssla inte med micromanegement! Här ligger också svaret varför vissa företag aldrig kommer att lyckas: Uppfinnaren av produkten företaget bygger på släpper inte taget! Han blir VD, han öppnar inte upp styrelsen för extern kompetens, och han vill styra allt i produktionen. Brist på tillit, helt enkelt!

Viktigaste av alla framgångsfaktorer för företagare är tillit
Viktigaste av alla framgångsfaktorer för företagare är tillit

Socialt kapital och riskbenägenhet

För en lekman som mig så kan man tycka att ”socialt kapital” och ”extrovert” överlappar varandra? Viktigt är det i alla fall – det hjälper inte om du har världens bästa produkt, om du inte har förmågan att sälja den. Och att sälja, oavsett om det är en vara eller en tjänst, är definitivt en konst som kräver ett visst personlighetstyp. Det här är ofta något som ”introverta uppfinnare” kanske heller inte själva klarar av.

Riskbenägenhet är också högt rankat. Det är inte alla som vågar säga upp sig från sitt trygga jobb och pröva vingarna som egenföretagare. Man kanske har en jättebra affärsidé, men en affärsidé har i sig väldigt lite värde. Utförandet betyder allt! Man måste våga för att vinna, och man måste tro på sig själv (det Mikael kallar self-efficacy) och sin förmåga att arbeta effektivt och nå sina uppsatta mål.

Läs Mikaels bloggpost för förklaring och genomgång av resten av framgångsfaktorerna. Den är mycket läsvärd!