Anledningar att ta in en interimschef

En interimschef är helt enkelt en konsult - med chefande som specialitet.

Företagande är inte lätt och det inte ovanligt att när arbetet blir väldigt rutinmässigt kan också kreativiteten, innovationen och nytänkandet börja lida, om inte försvinna helt. För att inte stagnera kan det då vara smart att ta in en interimschef under en kortare period som hjälper till att utforska nya möjligheter och realisera företagets fulla potential.

Interimschefer är inte på något sätt ett nytt koncept. Men det har blivit allt mer populärt på senare tid. Detta beror i stor del på att antalet erfarna chefer som kan tänka sig arbeta på detta sätt har ökat markant jämfört med bara ett årtionde tillbaka. För dessa är varje uppdrag något nytt och spännande och skapar därmed en variation som många inom chefspositioner annars inte har chansen att uppleva. Det breddar även deras egna expertisområden och gör de mer kapabel att hantera nästa uppdrag de accepterar.

En interimschef är helt enkelt en konsult - med chefande som specialitet.
En interimschef är helt enkelt en konsult – med chefande som specialitet.

Interimschef = konsult inom chefskap

På tal om expertis finns det självfallet ingen som kan hantera alla olika typer av situationer. Beroende på var ett företag anser att problemet ligger kan det vara smart att försöka få tag på någon som har just den erfarenheten också. Många gånger är det positioner inom ledningen man vill fokusera på. Företag som Brightmill kan dock hjälpa en att hitta den absolut bästa kandidaten.

En interimschef börjar i regel sitt uppdrag med en värderings- och analysfas där de granskar verksamheten och personalstyrkan. Därefter gäller det att hitta de förändringar som behöver göras för att öka försäljningen (eller vad företagets satsning är). Sedan måste långsiktiga lösningar finnas och implementeras för att företaget ska kunna fortsätta verksamheten i framtiden. Målet en interimschef ofta har är att se till att deras tjänst inte längre behövs efter en viss period. Med detta kan de tacka för sig och gå vidare till nästa uppdrag med kunskapen om att företaget nu vet vad de behöver göra för att hålla igång och se vinst.