Artificiell intelligens växer sig starkare

Beep beep, jag är en robot med artificiell intelligens.

Det kommer att bli allt vanligare att företag använder artificiell intelligens (AI) i någon form. Både utvecklingen och intresset för AI accelererar i allt högre takt. På bara fyra år har antalet globala företag som använder AI ökat med 270 procent.

Siffrorna kommer från det oberoende globala statistikföretaget Gartner som har sammanställt resultaten från en undersökning som publicerades i januari 2019. I samma rapport står det att organisationer och företag från alla industrier använder AI i olika användningsområden, men det är mycket svårt att hitta kvalificerad personal. Undersökningen genomfördes bland 3000 CIO:er (Chief Information Officers) på företag som är spridda över hela världen.  

– För fyra år sedan var AI-implementationer sällsynta, bara 10 procent av de som deltog i vår undersökning uppgav att de hade infört AI eller planerade att göra det inom kort. Nu i år har den siffran stigit till 37 procent – vilket innebär en ökning på 270 procent på fyra år, säger Chris Howard analytiker på Gartner i en kommentar till undersökningen.
– Om du är CIO och din organisation inte använder artificiell intelligens, så är risken stor att din konkurrent gör det – och det borde bekymra dig.

Beep beep, jag är en robot med artificiell intelligens.

Undersökningens resultat visar att 52 procent av alla telekomföretag använder chattbottar och 28 procent av alla vårdföretag förlitar sig på datorstödd diagnostik. Ju mer företag använder sig av AI, desto tydligare syns utmaningarna med att implementera den nya teknologin. Det allra största problemet är att utbildningar inom AI inte är i takt med teknologins framfart. Hela 54 procent av alla företag som deltog i studien ser kompetensbrist som den största utmaningen för deras organisation. Att ta ett företagslån för att vidareutbilda personalen inom AI kan vara ett sätt att snabbt få fram rätt kompetens. För att svenska företag ska kunna ligga i framkant globalt måste de försöka få fram rätt kompetens och investera i utveckling samt användning av teknologin.

Sveriges satsning på Artificiell Intelligens

Sverige var ett av de länder som digitaliserades först och den snabba utbyggnaden av bredband slår de flesta länder i världen. Efter Finland har Sverige dessutom högst antal IT-specialister i Europa. Trots det ligger flera länder långt före i utvecklingen av Artificiell intelligens. Regeringen kommer enbart satsa 50 miljoner kronor per år under ett decennium för att utveckla AI. Vissa experter befarar att Sverige kommer att hamna på efterkälken och vi har redan blivit omsprungna av våra grannländer. Den nationella strategin för AI kom dessutom först i maj 2018.

Enligt den världsberömda fysikern Max Tegmark ligger Sverige och Europa långt efter USA och Kina i utvecklingen. USA är idag det ledande landet inom AI och Kina planerar att bli världsledande inom teknologin år 2030. Till SVT säger Max Tegmark att Europas och Sveriges sena utveckling inom AI kan leda till demokratiska problem i framtiden.

– Det krävs krafttag av våra politiker, inte bara för att ska halka efter ekonomiskt utan också för att våra europeiska värderingar ska vara med att styra den här tekniken.

Även näringsminister Mikael Damberg anser att utvecklingen i Kina är problematisk.

– Kina har ett helt annat samhällssystem och syn på mänskliga rättigheter än Sverige. Vi måste därför fylla AI med moraliska värderingar, och sätta gränser.

Han bevisar sin ståndpunkt genom att beskriva ett kinesiskt betalningssystem som fungerar likadant som det svenska mobila betalningssystemet Swish:

– I Kina används AI på individnivå och du poängsätts efter hur du beter dig. Deras system kan se vad du har köpt, om du har fortkörningsböter eller hamnat i klammeri med rättvisan. Man får större frihet om man har skött sig. En sådan utveckling vill vi varken ha i Europa eller Sverige, säger Mikael Damberg.