Diversifiering – att sprida och minska risken i sitt sparande

Diversifiering

Att investera i aktier är något som de flesta kan dra nytta av på sikt. Oavsett hur kunnig man är, hur mycket pengar man har och hur stort intresse man har för ämnet finns det mycket som talar för att aktieinvesteringar kan ge bra avkastning för den som ger sig in i det. Idag är det inte bara väldigt enkelt att investera i aktier, utan det finns även ett enormt utbud att dyka sig djupare ner i för den som vill och är intresserad. 

Kunskap kan göra skillnad 

Något man däremot bör tänka på är att bara för att man kan så är det inte en självklarhet att investeringarna ger den avkastning man önskar. För att lyckas kan det med andra ord vara smart att läsa på lite om aktier för att åtminstone ha någon förståelse för vad det innebär och för vad man själv bör göra. Där är framförallt vissa begrepp mer viktiga än andra. 

Vikten i att diversifiera sin portfölj 

Ett begrepp som ofta används då man talar om just aktier och investeringar är diversifiering. Det innebär helt enkelt att man investerar på ett sätt som i sin tur medför att man både sprider och minskar riskerna i sitt sparande. 

Diversifiering kan göras på ett flertal olika sätt, där de olika alternativen är olika passande beroende på vilken sparare och investerare det gäller. 

Diversifiering
Diversifiering betyder att inte lägga alla ägg i samma korg

Investera i olika marknader

Ett sätt att sprida och minska sina risker, det vill säga diversifiera portföljen, är att investera i olika tillgångar. Det vill säga, investerar du bara i exempelvis aktier, kryptovalutor, skog eller fastigheter är risken väldigt stor att hela din portfölj dras ner om just denna sektor går svagt under en period. 

Genom att istället då investera i både skog, fastigheter, aktier och kryptovalutor blir du en del av flera marknader och kommer därmed inte att påverkas så hårt om någon av dessa skulle gå svagt. Istället gynnas du av upp- och nedgångarna i samtliga marknader under olika perioder. 

Investera i olika valutor och värdepapper

Ett annat sätt att diversifiera sin portfölj på är att investera i olika valutor och värdepapper. Det vill säga, det är sällan särskilt smart att bara investera i aktier, fonder eller obligationer, precis som att dina investeringar blir väldigt nischade om du bara väljer att handla i en viss valuta, bara köper krypto eller om du investerar i en specifik råvara. Ju bredare du gör dina investeringar desto mer sprider du dina risker. 

Råvaruhandel

Med råvaruhandel menar man dock inte nödvändigtvis att du köper fysiskt guld, olja, naturgas eller liknande, utan du kan exempelvis investera i aktier eller fonder tillhörande bolag som sysslar med just råvaror, eller genom att köpa diverse kontrakt och terminer. Här kan du läsa en fördjupad text om att handla med råvaror

Aktiehandel och investeringar – något för alla

För att sammanfatta det hela kan man säga att aktier och investeringar är något som de flesta kan hålla på med. Tillgängligheten idag är konstant och utbudet väldigt brett. Det innebär i sin tur att du kan investera precis på det sätt du själv är bekväm och trygg med, samt helt enligt dina egna kunskapsområden och intressen. Du kan handla med råvaror, valutor och kryptovalutor, samt investera i alla olika marknader från skog och fastigheter till tech, spel och annat. 

Värt att tänka på är att man kan komma rätt långt genom att läsa på om det man tänkt investera i. Det finns även en del tips som är viktigare än andra, det inte minst för den som vill sprida och minska riskerna i sparandet. Att diversifiera portföljen är något som många rekommenderar för investeraren som inte vill ta stora risker.