Solkraft och kärnkraft – ja tack!

solceller på ett villatak producerar solkraft

Vi har en rejäl värmebölja just nu. Trots detta så eldar vi olja i Karlshamns oljekraftverk, och vi även importerar el. Varför detta? Jo, vi har Miljöpartiet i Regeringen, Under partiets tid vid makten har koldioxidutsläppen i Sverige ökat (de minskade under Alliansens regeringstid). Orsaken är att vi stänger ner koldioxidsnål kärnkraft, och i vissa fall straffbeskattar solkraft!

Steget efter solkraft
Tack till Steget Efter för lov att använda illustrationen…

Sverige är fullt av el!

Ja, Sverige har stora elresurser.

Anders Ygeman  – ”Det finns ingen brist på effekt i Sverige”

Problemet är att elen/effekten finns i norr, och effektuttaget finns i söder. Vi ska vara extremt tacksamma för den vattenkraftsel vi har i Norrland. Men den räcker inte. Vi behöver reaktiv effekt och balanserande motvikt i söder för att skapa en spänningsstabilitet i elsystemet. Det här är svåra ord och jag har inte koll på allihopa, och då är jag ändå civilingenjör. Miljöpartisiska politiker har garanterat inte koll alls. Däremot tycker de att kärnkraft är fult och att vindkraft är fint, och det räcker tydligen att något ”känns bra”. Tills det inte räcker länge!

solceller på ett villatak producerar solkraft

Solkraft för lokal produktion

Så kärnkraften behövs för vår infrastruktur och för våra industriers skull. Lokal kraft kan därefter med fördel produceras så nära användningen som möjligt – på taket på villan eller på fabriken! Jag pratar givetvis om solceller som en fastighetsägare kan räkna hem investeringen själv på tiotalet års sikt. Solceller höjer också värdet på villan och jag tippar att solceller kommer vara standard på alla nybyggda fastigheter inom några få års sikt. För laddning av elbilen och för hushållselen, och kanske till och med för att sälja lite överskottsel ut på nätet!

Sverige är dock Sverige. På något sätt så måste vi skatta sönder bra initiativ. Om vi har en industri som vill investera i solkraft, så blir de plötsligen straffbeskattade! Solkraft från anläggningar mindre än 255 kW solceller är befriade från energiskatt, men är anläggningen på över 255 KW så är den skattepliktig med full energiskatt. På vilket sätt gynnar detta en omställning till grön energi? Industrier borde uppmuntras till att lösa sitt energibehov själv via egen eltillverkning, inte förhindras!