Investering på gång? Så tar du reda på värdet av ett bolag

Bolag

Stirrar du dig blind på marknadsvärdet inför en försäljning eller investering? Marknadsvärdet anger egentligen bara vad en köpare är villig att betala och utgör inte hela sanningen för vad ett företag är värt. För att ta reda på detta krävs en företagsvärdering.

När behövs en företagsvärdering?

Det finns många situationer då du behöver veta ett företags värde, vare sig det gäller ditt eget eller ett annat. En företagsvärdering är direkt nödvändig om du:

  • Ska sälja ditt företag – för att veta vad som är ett bra bud.
  • Planerar ett uppköp – för att ta reda på om köpet är lönsamt eller inte.
  • Vill investera i ett företag – för att säkerställa att företagets aktier är rätt värderade.

 En värdering kan dessutom fungera som ett sätt att bedöma företagets konkurrenskraft i branschen, planera företagets framtid eller som ett underlag till banklån.

Hur värderar man ett företag?

Att genomföra en företagsvärdering kan vara svårt. Det är viktigt att resultatet blir rätt och riktigt, för att vara säker på att din investering eller försäljning kommer till ett rimligt pris. För en korrekt värdering är det en stor fördel att ta hjälp av oberoende part med expertis inom branschen. På www.iamgrowth.se hittar du en företagsmäklare specialiserad inom e-handel, digitala plattformar och tillväxtbolag – som ger sig ner i djupet av ett företag för att fastställa dess värde.

En företagsmäklare baserar sin värdering på flertalet parametrar som undersöks grundligt. Nedan går vi igenom ett urval av dem.

Rörelsekapital och kapitalbindning

Rörelsekapitalet avser det kapital företaget använder sig i den dagliga verksamheten. Hur ser det ut i dagsläget? Och hur stort är behovet av finansiering? Här är dessutom viktigt att se till hur mycket av kapitalet som är bundet i företagets materiella tillgångar. Låg kapitalbindning är att föredra, då det möjliggör fler nya investeringar.

Strukturkapital

Att beräkna strukturkapitalet kan vara svårt. Detta kapital syns endast indirekt i företagets resultat. Strukturkapitalet delas vanligtvis upp i två grenar: 

  • Kundkapital – hur ser företagets relationer ut? Att kunderna är nöjda har definitivt en viktig inverkan på företagets värde.
  • Organisationskapital – finns en tydlig struktur gällande företagets arbetsprocesser? Anställda slutar och blir sjuka, men ett högt organisationskapital gör det lättare att ersätta en person med en annan.

 Här är det även viktigt att se till företagets kompetens – hur personalen står sig i nuvarande och framtida utmaningar. Om företagets affärer till stor del är beroende av nuvarande ägares kompetens och prestationer är strukturkapitalet ett lågt sådant.

Bolag

Branschens status – nu och i framtiden

För att kunna genomföra en korrekt värdering är det viktigt ha koll på den aktuella branschen företaget verkar i. Vanligtvis tittar man på om branschen är en traditionell, etablerad sådan eller om det är en bransch med stark utvecklingspotential.

I det senare fallet är det svårare att göra en bedömning av hur branschen utvecklar sig. Detta leder ofta till högre risk, men också högre potential. Trots att e-handel redan är ett enormt fenomen väntas det växa ytterligare, vilket gör e-handeln till ett bra exempel på en framtidsbransch.

Kassaflöde

När man genomför en företagsvärdering är det vanligt att man använder sig av DCF-modellen, vilket innebär att man analyserar företagets kassaflöde. Med kassaflöde menas företagets in- och utbetalningar. Vanligtvis tittar man på företagets framtida beräknade kassaflöde.

Eftersom kassaflödet är mätbart utgår man från historiska resultat. Dessa siffror används för att upprätta en prognos där man väger in faktorer såsom branschens utveckling. En kassaflödesanalys ger dock inte alltid en rättvis bild av exempelvis startup-företag, då historiska värden är begränsade.

Gör en objektiv bedömning

När du står i begrepp att investera i ett bolag, eller att sälja ditt eget, är det viktigt att du har koll på ovanstående parametrar. Som du märker är det enklare sagt än gjort. Vad gäller att sälja sitt eget företag kan det vara svårt att göra en objektiv bedömning på egen hand. Att ta professionell hjälp vid en företagsvärdering är därför att föredra – för ett objektivt resultat som möjliggör en lönsam affär.