Investera i e-handelsbolag efter corona-pandemin?

e-handelsbolag

E-handeln har ökat kraftigt under corona-pandemin. Konsumenterna har ändrat sitt köpbeteende och många bolag har tvingats att arbeta mer med försäljning online. Frågan är vilka bolag som är bäst rustade att lyckas med e-handel i spåren av pandemin? Är det de etablerade bolagen eller de nya e-handlarna? Är det läge att investera i e-handelsbolag och i så fall vilka?

Ökad e-handel i spåren av corona-pandemin

I spåren av corona-pandemin har e-handeln ökat kraftigt både i Sverige och internationellt. Såväl traditionella företag som rena e-handelsföretag har skördat framgångar online. Samtidigt har många bolag med fysiska butiker drabbats negativt av pandemin, med kraftigt minskat försäljning i butiker som följd. Några företag har också mer eller mindre tvingats att starta e-handel på kort tid, för att inte gå under.

Pandemin ändrade konsumenternas köpbeteende

Personer som e-handlade före pandemin har ökat sin shopping online. Många av dessa konsumenter har även upptäckt nya typer av produkter som går att köpa online. De personer som sällan eller aldrig e-handlade innan pandemin har i många fall tvingats att börja. Mat online är ett område som växt kraftigt, både matvaror och färdiga matkassar som till exempel Linas matkasse.

Mycket talar för att detta ändrade köpbeteende kommer bestå även efter pandemin. Indirekt betyder det att de bolag som är rustade för e-handel kommer fortsätta skörda framgångar. Samtidigt kan vissa bolag med stort fokus på fysiska butiker få betydande utmaningar de närmaste åren.

Vilka bolag har störst potential inom e-handel?

Vilka bolag har störst möjlighet att fortsätta utveckla sin e-handel efter pandemin? Vi delar in dem i två huvudtyper av e-handelsbolag, som var och en har sina fördelar.

De etablerade “butiksbolagen”

Till etablerade bolag räknar vi till exempel Clas Ohlson, H&M och Axfood (som äger Mat.se). Dessa har en verksamhet som grundlagts med hjälp av fysiska butiker och senare kompletterats med e-handel. Styrkorna med dessa bolag är deras varumärke, skalfördelar och finansiella muskler. Dessa bolag har också en väl etablerad struktur, långsiktighet och erfarenhet av hur man hanterar motgångar. Svagheterna handlar mycket om att dessa bolag är något trögrörliga. Det är stora organisationer och besluten är ofta välgrundade, men det går inte alltid så snabbt att få saker implementerade. Frågan är hur de klarar en allt snabbare omställning med ökande e-handel?

e-handelsbolag

De rena e-handelsbolagen

Exempel här är RugVista group (mattor), RevolutionRace (fritidskläder) och Desenio (Posters och tavlor). Detta är bolag som från början byggts för e-handel. Styrkorna i dessa bolag är förutom innovationsandan, deras snabbrörlighet och avskalade organisation. Här finns inga gamla tunga system eller annan organisatorisk overhead som bromsar utvecklingen. Många av dem har potential att dubbla sin försäljning och vinst flera gånger om. Svagheten vi kan se i en del rena e-handelsbolag och framförallt i relativt nya bolag är bristen på långsiktiga strategier. Vi sätter också frågetecken för hur nyare bolag hanterar kommande kriser på marknaden.

Marknadsföringen blir allt viktigare för bolag inom e-handel

I takt med att e-handeln växer så ökar också konkurrensen om kunderna. Bolagen får slåss för varje besökare till deras webbutik. I traditionell handel kan du vinna en stor del av kunderna med ett attraktivt centralt butiksläge. Visst har en lokal på Drottninggatan i Stockholm hög hyra, men samtidigt är du där kunderna rör sig. Det genererar fler affärer. På samma sätt kan vi resonera kring marknadsföring i allmänhet och sökmotoroptimering (SEO) i synnerhet. De e-handelsbolag som är bra på SEO kommer placera sig i toppen av Google för viktiga sökord. De bolag som hamnar högst upp i sökresultatet kommer locka till sig fler klick från besökare och generera fler affärer! Trots att det är 2021, verkar många stora och välkända ehandlare fortfarande ha problem med SEO.

Vilka e-handelsbolag ska jag investera i?

Vi kan och får inte ge investeringsråd, men kan diskutera hur du kan tänka och faktorer att ta med i beräkningarna. Den kände investeraren Warren Buffet säger att han bara investerar i sådant han förstår och det är tänkvärt. Kanske vill du känna att du förstår produkterna som bolaget säljer? Vill du känna förtroende för att produkterna löser ett verkligt problem och på ett bra sätt? Detta kan vara bra att tänka igenom när du väljer bolag att investera i.

I spåren av corona-pandemin har det också pratats mycket om cykliska bolag. Detta är företag som säljer cykliska produkter, vilket innebär att deras försäljning är starkt kopplad till konjunkturen. Ofta handlar det om sällanköpsvaror, som till exempel vitvaror, kläder, möbler, inredning, hemelektronik. Vissa cykliska bolag har haft en mycket positiv utveckling när pandemin verkar övergående och konjunkturen pekar uppåt. Självklart finns det ett flertal bolag som bedriver e-handel med cykliska produkter.