Amalias Limonad: En mycket intressant nyemission!

Amalias Limonad och Mercedes Chocolaterie

Gillar du mat och dryck gjord på naturliga råvaror? Gillar du onoterade aktier? Åländska Amalias Limonad gör en mycket spännande nyemission. Vi tecknar!

Amalias Limonad

Amalias Limonad startades 2014 och har tidigare gjort två nyemissioner (till €20/aktie). Bolaget har gjort vinst varje år sedan starten, och pengarna man sökt i emissionerna har hela tiden varit för expansion – så även denna gång. Vårt första kriterie för en seriös investering är alltså uppfyllt: Pengarna skall sökas för utveckling och expansion av verksamheten, inte för att täta förlustbringande hål. Företaget tillverkar ”läsk och alkoläsk” gjord på pressade frukter och bär – naturliga råvaror helt enkelt!

Man söker minst €50.000 och maximalt €250.000 till aktiekursen €25. Miniminivån är redan efter några dagar nu uppfyllt, i dagsläget är €70.000+ investerat. Post-moneyvärderingen är €1.250.000. Om jag räknar rätt så är PE-talet för emissionen 40 (beräknat på 2019 års resultat). Högt kan tyckas, men företaget är i en mycket spännande tillväxtfas.

Amalias Limonad och Mercedes Chocolaterie
Amalias Limonad och Mercedes Chocolaterie

Pengarna från emissionen skall främst användas till marknadsföring och försäljning (Sverige är en obruten mark för detta åländska bolag, som bara har försäljning nu på Åland och Finland), investeringar i produktutveckling, lagerlokaler, produktion och liknande. Man har också ett nytt samarbete med Stallhagen och Smakbyn (Slottsbränneriet) där man skall tillverka Tonic och ready-made ”alkoläsk” till deras starkspritsorter. Det är bland annat av denna anledning man behöver öka upp lagermöjligheterna.

Mercedes Chocolaterie

Om emissionen når de högre målen (och allt tyder ju på detta) så kommer företaget använda en del av pengarna för att köpa en andel i ett annat åländskt företag, Mercedes Chocolaterie. Företagen delar redan nu produktionslokaler och gårdsbutik, och i viss mån personal och logistik. Detta aktieköp görs då till ungefär PE-talet 12, vilket måste anses fullt rimligt. Vi frågar Tony Aasuma, som är huvudägare i båda bolagen hur han resonerat kring detta.

Det är så mycket synergier mellan bolagen när det kommer till produktion, logistik och inte minst försäljning. Ägarkretsen i Mercedes Chocolaterie, en handfull personer, är också redan större ägare i Amalias Limonad. Då vi delar på så mycket, inte minst på försäljning och personal, så är det naturligt att det finns ett ägande i Mercedes så att Amalias aktieägare kan vara med även på Mercedes spännande resa.

När jag säljer in de olika bolagens produkter till återförsäljare så ser jag en stor synergi, de vill oftast ha båda produkterna. Företagen kommer också dela montrar på olika mässor på samma sätt som vi nu delar gårdsbutik. Det är svårt att på öret dela upp olika kostnader mellan bolagen exakt. Jag vill verkligen undvika att det felaktigt uppfattas att något av bolagen blir gynnat på det andras ”bekostnad”. Nu när det finns en mindre post i Mercedes ”ute på marknaden” är det väldigt naturligt att Amalias aktieägare kan få ett ägarintresse även i Mercedes.

Aktieemissionen är Amalias Limonadfabrik är öppen till den 30 april eller tills dess att den inbringat €250.000. Du tecknar aktien via denna länk till sharebook.ax. Vi har själva investerat i tidigare emissioner och kommer försvara och öka vårt ägande genom denna emission!