Undersökning om Europas CBD-marknad

CBD Cannabis

Företrädare för europeiska CBD-företag säger att kunderna har svårt att förstå hur de ska utvärdera CBD-produkter. Det är dock ändå mycket benägna att köpa, och att det skulle vara olagligt är inte något som påverkar.

Föreningen European Industrial Hemp Association (EHIA) har tagit fram och publicerat sin första marknadsrapport vid namnet “European CBD Market Report 2019-2020”.

I undersökningen som låg bakom rapporten tillfrågades 84 CBD-intressenter från 24 europeiska länder. Av de tillfrågade höll 92 procent med om att konsumenterna är förvirrade över hur CBD-produkter kan utvärderas. 66 procent höll med om att kunder är villiga att köpa CBD oavsett om det är lagligt eller inte. Rapporten visade att CBD-sektorn huvudsakligen består av små och medelstora företag, 69 procent uppgav att de har 9 eller färre anställda.

EIHA säger att Europa har en enorm potential inom CBD-sektorn, men det finns ett stort önskemål att lagstiftningen måste få igenom reformer för att öppna upp marknaden för EU-medborgare.

Idag finns det många små europeiska företag som är verksamma inom CBD-industrin. Ett svenskt exempel är Allt om CBD som finns på https://alltomcbd.se/cbd-olja/ där det informeras och utbildas om CBD-produkters effekter.

Insikt i CBD-sektorn

Enligt EIHA är undersökningen menad att ge en överblick över marknadsindikatorer, viktiga trender, utveckling och effekter av utländsk konkurrens på EU-marknaden. Intressenter svarade på frågor om ekonomi, inkomst, inköp och försäljning. Uppfattningen om marknaden och konsumenternas attityd undersöktes också.

Rapporten ska ge insikt i den europeiska CBD-sektorns inre verksamhet och fungera som ett analytiskt verktyg för affärsplanering, samtidig som potentiella investerare får en avancerad överblick över den europeiska marknaden.

CBD Cannabis
Cannabis och marijuana börjar numera legaliseras i allt fler länder.

Kosttillskott och läkemedel

CBD används för en rad olika hälsoproblem och mycket pekar på att CBD kan hjälpa mot sömnproblem, minska stress och påverka kroppens homeostas. Hampaväxten har flera kemiska föreningar som kallas för cannabinoider. CBD är en av cannabinoiderna och den isoleras från resten av växtens beståndsdelar för att skapa tillskott som inte är psykoaktiva eller narkotikaklassade.

Cannabinoider aktiverar kroppens endocannabinoida system som har receptorer på nästan alla organ, inklusive hjärnan. I Sverige har Läkemedelsverket klassat både THC och CBD som läkemedel och de är aktiva komponenter i ett godkänt läkemedel (Sativex).

Cannabis diskuteras över hela världen och flera länder som exempelvis Kanada, Uruguay och Luxemburg har valt att avkriminalisera växten i helhet. I större delen av Europa är det inte lagligt med THC som är den psykoaktiva cannabinoiden i hampaväxten. CBD-tillskott som innehåller mindre än 0,03 procent THC är tillåtet i de flesta europeiska länder, men inte i Sverige. Där måste CBD-tillskotten inte ha något spår av THC för att inte klassas som narkotika.