Vad är Ethereum 2.0?

Ethereum 2.0

Anhängare av Bitcoin hävdar att Bitcoins huvudsakliga uppgift är ”store of value” och försäkring mot inflation. Ethereum å andra sidan är designad för smarta kontrakt och decentraliserade appar (Dapps). För detta är Ethereum utmärkt. Men den är inte perfekt, vilket bland annat de höga nuvarande transaktionskostnaderna visar. Ethereum Foundation har dock planerna att förbättra aspekter som prestanda och säkerhet, vilket ska ske med Ethereum 2.0.

Ethereum 2.0

Enligt experter på kryptovaluta från Kopakrypto.se så är Ethereum 2.0 en uppgradering på Ethereum-nätverket som förbättrar nätverkets hastighet, effektivitet och skalbarhet. Uppgraderingen går under namnet Serenity och är en ”flerstegsraket” där varje fas tar mellan sex och åtta månader att genomföra. De första faserna är redan igång, då man numera kan låsa sina ”gamla” ETH i en form av stakening mot något som bäst kan liknas vid en form av ränta. Värt att poängtera är att Skatteverket ser detta som något som triggar en skattemässig händelse. Själva ränteinkomsterna ska givetvis beskattas, men har du även en stor orealiserad värdeuppgång på dina ”gamla” Ethereums så ska denna värdeuppgång också skattas vid stakeningen (Skatteverket likställer detta vid ett utlån av Kryptovaluta, något de anser är beskattningsbart).

När Serenity slutligen är och Ethereum når slutfasen av uppgraderingen, kallad ”fas 2”, kommer Ethereum att uppfylla sina mål att bli ett transparent och öppet nätverk för decentraliserade applikationer och finans (DeFi). Nätverket kommer kunna genomföra drastiskt fler transaktioner, till en betydligt lägre kostnad, då man går från ”Proof of Work” (PoW) till ”Proof of Stake” (PoS).

Proof of Work vs Proof of Stake

Både Bitcoin och Ethereum, och nästan alla andra kryptovalutor, fungerar just nu genom att du har ett stort antal decentraliserade noder (miners) som, lite slarvigt beskrivet, ”löser matematiska problem” och på det sättet lägger till kryptovalutans transaktioner på dess blockkedja. Detta kallas för Proof Of Work, att transaktionerna på blockkedjan anses korrekta ”bevisas” av att man har lagt ner väldigt stor datakraft för att hävda detta. Denna process kan vara extremt energiintensiv.

Proof of Stake å andra sidan skiljer sig genom att användare kan stakea (ungefär:satsa) nätverkets kryptovaluta och bli validerare. Validatorer liknar PoW:s miners genom att de verifierar transaktioner och säkerställer att nätverket inte behandlar bedrägliga transaktioner. Dessa validerare väljs ut för att föreslå ett block baserat på hur mycket krypto de har satsat. Andra validerare kan därefetr intyga att de har sett ett block. När det finns tillräckligt med bekräftelser kan ett block läggas till blockkedjan.

Den största fördelen med PoS är att den är väldigt mycket mer energieffektiv än PoW.

Ethereum 2.0

Sharding

Dagens Ethereum-nätverk stödjer cirka 30 transaktioner per sekund. Detta orsakar förseningar, trängsel, och framför allt höga transaktionskostnader. Ethereum 2.0 lovar upp till 100 000 transaktioner per sekund. Denna ökning kommer att uppnås genom att man implementerar något som kallas för sharding.

Med sharding delas blockkedjan upp i flera parallella sektioner, och noder tilldelas endast en sektion istället för att behöva innehålla hela blockkedjans data. Detta gör att fler transaktioner kan behandlas samtidigt, vilket kraftigt ökar genomströmningen och transaktionshastigheten.

Vad behöver jag göra?

Om man nu äger Ethereum, antingen som certifikat ”på börsen” eller direkt i ”äkta Ethereums” så är det korta svaret: Ingenting. Ethereum 2-uppgraderingen är en ren teknisk uppgradering som sker bakom kulisserna. Vanliga användare ska inte märka av någon skillnad.

Ur ett investeringsperspektiv är dock varje steg på vägen intressanta brytpunkter. Om vi tittar i backspegeln så brukar det byggas upp ett stort intresse för en kryptovaluta veckorna före en större nätverksuppgradering, följt av ett ”lättnadsrally” när man ser att den tekniska milstolpen faktiskt lyckades. Å andra sidan kan man tänka sig vad som skulle ske med priset om den nya tekniken inte fungerade…

Värt att påpeka att historiska händelser är just det – historiska händelser. Man kan använda historiska händelser för att bygga en teori om framtiden, men de kan inte användas för att förutsäga framtiden!