Hyra eller köpa?

Hyra eller köpa ny bil, vilket är bäst?

Hyra eller köpa? De flesta tänker nog bara ”bostad” när dessa tankar förs upp, men jag vill visa att det finns många saker där man faktiskt har ett val mellan att hyra eller köpa. För varje gång du köper något så binder du kapital, som du i stället hade kunnat använda till något annat.

Bostäder

Det klassiska objektet där valet står mellan att hyra eller köpa är nog bostaden. En vanlig (miss)uppfattning är att det råder stor bostadsbrist i Sverige. Men så är inte fallet, om man söker på olika bostadssajter efter lediga lägenheter så ser man att det finns många hyresrätter ute på marknaden i Sverige. Förutom i Stockholmstrakten (och i viss mån Göteborg) är priserna ganska så humana. Ja, det ska kosta mer att hyra än att äga sin bostad, då man inte tar någon lånerisk när man hyr (eller låser fast sitt kapital som kan användas till andra investeringar).

Bristen på hyresrätter är snarare politisk i Sverige – Enligt Boverket saknas det 40 000 hyresrätter på grund av bruksvärdessystemet! Endast Sverige svenska bostadsproblem har: Ta mångmiljonstaden Berlin som exempel i stället så är den vanligaste boendeformen hyreslägenhet. Vad borde Sverige göra då?

  • Skrota bruksvärdessystemet!
  • Låta folk (lagligt) hyra ut sina bostadsrätter (”buy to let” fungerar i alla andra länder).
  • Folk som flyttar från större till mindre bör få skattelättnader (så inte till exempel äldre personer blir inlåsta i sin alldeles för stora villa av skatteskäl).
  • Lätta på byggreglerna – exempelvis behöver inte samtliga lägenheter i ett nybyggt hus vara handikappanpassade! Låt i stället nedre botten vara handikappanpassad i samtliga hyreshus, men samtidigt vara öronmärkta just för handikappade och seniorer. Ropen skalla, en pensionär på bottenvåningen för alla!

Hyra eller köpa fordon

Vi har tidigare skrivit en lång artikel om att vi precis är i ett paradigmskifte mellan två olika tekniker – förbränningsmotorn är på väg ut, och elbilen är på väg in! Vårt generella råd var att inte köpa en ny bil, utan en bättre begagnad förbränningsmotorbil. Skälet mot att avstå ”nybilslukten” är att elbilarna för tillfället är dyra, och bensin/Dieselbilarna är en utdöende teknik.

Hyra eller köpa ny bil, vilket är bäst?

Men att leasa en ny bil kan faktiskt vara ett bra alternativ till att investera sig fast i endera för gammal teknik eller för dyr teknik. Inom några år så kommer elbilarna tillverkas av fler märken, och betydligt billigare. Så valet kanske inte ska stå mellan att köpa en förbränningsmotorbil eller en elbil, utan mellan att hyra eller köpa en bil?

Speciellt intressant att hyra är husbilar – de är generellt väldigt dyra att köpa, och används oftast några få veckor eller kanske någon månad om året. Med det nya Bonus-Malus systemet så pratas det om att straffbeskatta denna biltyp rejält. Låt någon annan (uthyrningsfirman) stå med risken att åka på en skattesmäll!

Hyra eller köpa verktyg

Någonting jag personligen gärna hyr är verktyg. Hur ofta använder du en borrmaskin? Eller en sågmaskin? Man står ofta i valet och kvalet att endera köpa bra, men dyr, proffsutrustning, eller att köpa billigt skräp som går sönder efter några gånger. Jag tror jag gjort slut på tre sticksågar genom åren – billigt skräp varje gång. Samtidigt är det väldigt skönt att jobba med riktiga kvalitetsverktyg de få gånger man borrar, snickrar eller sågar. Aldrig mer säger jag! Jag hyr mina verktyg framledes!