Därför bör du digitalisera din bokföring

Bokföring

Bokföring idag behöver inte vara svårt, och dessutom växer nya tjänster fram som gör att det är enklare än någonsin att starta och driva ditt eget företag. Innan datorernas tid sköttes allt för hand och man var tvungen att spara sina pärmar på säkra platser under decennier.

Lättare nuförtiden med bokföring

Att som egenföretagare behöva lära sig all bokföring är inte längre ett måste. Det är inte heller, för dem som väljer att göra det själva, lika svårt som det var för 20 år sedan. Utvecklingen går fort fram åt alla håll, och så även när det handlar om molntjänster för att slippa bevara de fysiska dokumenten.

När man pratar om digitaliserad bokföring, menar man de appar och tjänster som vuxit fram under de senaste årtiondet. De är alla redskap, som på olika sätt hjälper företag, precis som revisorer att sköta bokföringen, både smidigare och snabbare.

Bokföring

Bokoredo har digitaliserat bokföringen för sina kunder  och är ett bra exempel på företag som hjälper till med detta. Det betyder att företaget tar över den löpande bokföringen, redovisningen samt löneadministrationen för sina kunder. Det växer även fram företag som erbjuder redovisningsekonomer. På så vis kan man vara säker på att arbetet sköts korrekt och därmed själv lägga minimal tid på den delen, och istället fokusera på själva produkten.

Utöver den löpande bokföringsdelen finns tjänster som underlättar när det handlar om att betala ut löner till anställda, där man i annat fall behöver ta hänsyn till att bokföra för eventuell semester och sjukdom.

Digitala underlag, eller på papper?

Någonting som kan vara bra att känna till är även vad lagen säger när det handlar om digitala underlag: Bokföringslagen, 7 kap. §1 säger att “Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget.”

Det betyder att du fortfarande ska spara papperskvitton som du har fått. Däremot sägs det i samma kapitel i §6 att: “Ett företag får förstöra sådant material för bevarande av räkenskapsinformationen som avses i §1, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överföres till någon annat sådant material.” Det betyder att du alltså får förstöra papperskvittot, om du har sparat det i digital form. Detta underlag ska sparas i sju år. På så vis kan du underlätta hanteringen av underlaget.

Även en milövinst med digital bokföring

Bokföringslagen säger även att räkenskapsinformationen ska förvaras i Sverige, eller i ett annat land inom Europeiska Unionen. Därför behöver man ha sina servrar på svensk mark (eller inom EU) när det handlar om det digitala.

Slutligen: En annan sak som är positivt med att digitalisera sin bokföring, är att det är bättre för miljön och leder till minskad miljöbelastning. Om varje svensk, som i snitt  konsumerar cirka 238 Kg/år, digitaliserar mer kan vi göra en stor miljövinst. Det gäller att komma ihåg att bara Sverige har över en miljon företag.