Snart dags att lämna in årsredovisningen

Är det så jäkla smart att avskaffa kravet på aktiekapital?

Om du har ett aktiebolag med bokslutsdatum den 30:e juni 2018 så är det hög tid att få ordning på årsredovisningen. I Sverige så måste aktiebolag varje år enligt lag lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. Det här är verkligen inget att slarva med. Det går inte att förlänga tiden. Och om du skulle lämna in redovisningen försent så innebär det en avgift.

För aktiebolag med den 30:e juni 2018 som bokslutsdag så är sista inlämningsdag torsdagen den 31:a januari 2019. Det här är ett mycket viktigt datum. Du bör se till att redovisningen blir klar till dess!

Sammanställ alla verifikationer

Rent praktiskt så är aktiebolagets årsredovisning en sammanställning av allt ekonomiskt som har hänt inom företaget under det räkenskapsår som redovisningen handlar om. För att du ska kunna göra denna sammanställning så behöver du ha bokföring till grund för redovisningen. Det finns gratisalternativ till bokföringen men oavsett hur du väljer att bokföra så måste du se till att vara noggrann.

Även den som tar hand om detta via en redovisningsbyrå får inte slarva med att spara alla kvitton och dokumentera det som krävs för att årsredovisningen ska bli korrekt. Du kan ju till exempel inte göra avdrag för saker som du inte kan bevisa med kvitton.

Snart nytt år och dags för årsredovisningen - ta hjälp av en revisor
Snart nytt år och dags för årsredovisningen

Då du anlitar en revisor

Det kan finnas olika skäl till att du vill anlita en revisor som tar hand om din bokföring och årsredovisning. Om inget annat så är ju detta ett säkert sätt att se till att redovisningen kommer in i tid. Din revisor kommer att bli minst sagt irriterad om du inte lämnar in allt underlag i tid. Om du bara följer instruktionerna från redovisningsbyrån så slipper du dyra misstag.

Det kan vara smart att jämföra priser hos flera olika revisorer samtidigt för att hitta rätt alternativ. Priserna kan nämligen skilja sig flera tusenlappar hos olika revisorer. Men glöm inte bort att det här är en samarbetspartner som du måste trivas med. Då det dyker upp frågor så är det alltid en fördel att ha en revisor som kan förklara så att du förstår och som jobbar på ett sätt som stämmer väl in med hur din verksamhet ser ut.

Årsredovisningen skickas in

Innan den färdiga årsredovisningen kan skickas in till Bolagsverket så måste den godkännas av företagets styrelse. Alla styrelsemedlemmar ska skriva under. Det här kan göras under en årsstämma då det också går att fatta viktiga beslut. Baserat på den ekonomiska information som finns i redovisningen så går det till exempel att ta upp viktiga saker som vad som ska göras med vinst.

En person från styrelsen måste skriva under ett fastställelseintyg. Det är ett intyg som visar att balansräkningen och det resultat som visas i årsredovisningen har godkänts på en årsstämma. Det här måste bli klart en bra bit före sista datum för inlämning av årsredovisning så se till att årsstämman bokas in i tid och att alla styrelsemedlemmar kan komma.

När allt är klart så går det att skicka in årsredovisningen digitalt och det måste alltså göras senast 7 månader efter det att räkenskapsåret för aktiebolaget är slut. Bolagsverket behöver inte få originalet för årsredovisningen. Det går bra med en kopia, men de måste få en originalversion av fastställelseintyget.