Elcykel vs Elmoped vs Moped

elmoped moped elcykel vindkraftverk

För de som i sitt huvud har gjort valet att kliva över till ett mer miljövänligt transportsätt kan det tyckas vara en djungel med alternativ som uppenbarar sig när beslutet är taget. Det kan vara moped, Elmoped, Elcykel, Elscooter eller någonting helt annat.

För att ni skall slippa leta igenom hela djungeln för att ens få en överblick har vi sammanställt en jämförande artikel mellan några av de olika alternativen. Vi kommer att ställa en moped, elmoped och en elcykel mot varandra för att ge en första inblick gällande vilket val som passar dig som läser det här bäst.

Alla personer som väljer att kliva över till ett enkelt och miljövänligt alternativ gör det av olika anledningar. De allra flesta har såklart miljön i åtanke men det finns ofta andra anledningar med. Kanske är det så att du tycker att du rör på dig för lite? Att du spenderar för lite tid ute i friska luften? Eller är det helt enkelt så att du tycker att din nuvarande transportlösning är för dyr?

Med hänsyn till att alla har sina egna bakomliggande orsaker så är det svårt att utse ett alternativ som är bäst universellt. Istället får du som läsare applicera den här texten på dina egna behov och budget och komma fram till vad som passar dig bäst. Klart är dock att de elektriska fordonen som t.ex elmopeder är påväg framåt, något du även kan läsa mer om i vår tidigare artikel om elfordon.

elmoped moped elcykel vindkraftverk

Elmopeder

Inköpspris:

Elmopeder går att hitta till en rad olika priser. Utbudet av modellerna och märken börjar från ungefär 15 000kr. För dig som känner att det spelar mindre roll vad som står på kontoutdraget efter köpet finns det modeller upp till 77 000 kr. Hur priset kan variera så mycket beror på hur marknaden ser ut och på hur vissa varumärken värderas. Vid köp av den dyraste modellen i spektrumet betalar man väldigt mycket för varumärket.

Räckvidd:

Elmotorer har länge varit ifrågasatta på grund av dess räckvidd. Numera räcker dock batteriet fullt tillräckligt för vardagspendlaren eller den som inte bor allt för långt utanför staden. Som ett exempel har Evess modell Firenze en räckvidd på ungefär 6 mil per batteri, de har även plats för ett extra batteri under sadeln vilket dubblar räckvidden, upp till 12 mil. Addera dessutom möjligheten att ladda upp batteriet under arbetsdagen, då detta är löstagbart och kan laddas i eluttaget på kontoret på endast 4 timmar, så har du lika lång räckvidd på väg hem från jobbet!

Hastighet:

Elmoped klass 1 får framföras på vanliga vägar, dock ej motortrafikled eller motorväg. De gör 45 km/h vilket är den lagstadgade maxhastigheten. Elmotorn ger snabb och ljudlös acceleration vilket gör Elmopeden till ett kvickt och behagligt alternativ.

Bränslepris:

Elmopedens drivmedelskostnad beror givetvis av elpriset från leverantör. Oaktat av vad detta är just för tillfället kan man konstatera att det är betydligt billigare att framföra en moped på el än på bensin. Priset per mil för att framföra elmopeden är ca 0,3 kr/mil.

Moped

Inköpspris:

Ungefär på samma vis som med elmopeden finns det ett brett prisintervall för EU-mopeder klass 1. Det går att hitta nya för mellan ungefär 10 000 kr och 60 000 kr. När det kommer till bensinmopeder finns det en väldigt mycket större variation med till exempel Crossmodeller vilket trissar upp priset. Givetvis är det även här som så att varumärket spelar in på priset.

Räckvidd:

Räckvidden är ett område där en vanlig moped slår elmopeden. En mopeds förbrukning är ungefär 0,3 liter/mil och beroende på tankens storlek (brukar vara mellan 5 -7 liter), vilket ger en räckvidd på över 20 mil. Nackdelen med bensin i förhållande till el är tillgängligheten och att du måste besöka bensinmack för att tanka.

Hastighet:

Eftersom att det är lagstadgat att EU-mopeder endast får framföras i 45 km/h gäller det även de bensindrivna.

Bränslepris:

Här sticker bensinmopeden ut som ett dyrt alternativ. Med en förbrukning på ungefär 0,3 liter/mil och ett bensinpris på 15 kr/liter leder det till en kostnad på 4,5 kronor per mil. Det är alltså ungefär 15 gånger så mycket som kostnaden för drivmedel på en elmoped.

Elcykel "pimpad" med extra stort batteri
Elcykel ”pimpad” med extra stort batteri

Elcykel:

Elcykeln är något speciellt i jämförelsen eftersom att den skiljer sig från de andra två. Dock är den i högsta grad ett alternativ för när det gäller pendling och kortare transporter. Elcykelmarknaden har de senaste åren exploderat! Från att bara ha varit en extra elmotor på pendlingcyklar är det nu allt från mountainbikes med elmotor eller landsvägscyklar med elmotor.

Pris:

Cyklar är redan utan elmotor extremt varierande i pris. Detsamma gäller för elcyklar. De billigaste elcyklarna får du tag på om du är villig att betala strax under 9 000 kronor medan de dyraste kan kosta 10 gånger så mycket. Även här är det här fråga om märke, cykelsort och prestanda som ger utslag på priset. Det känns ungefär som med vanliga cyklar som om att det alltid finns ett bättre, dyrare alternativ att snegla på när man ska bestämma sig för att köpa cykel.

Räckvidd:

I det fall elcykeln drivs endast med motor är räckvidden för en elcykel i mellan segmentet (25 000kr) ungefär 12 mil. Eftersom man sällan kör en elcykel endast på motorn är den faktiska sträckan som du kan färdas på den desto längre.

Hastighet:

Här är elcykeln något speciell. Det eftersom den går in i mopedens klassificeringar. En elcykel som gör 45 km/h klassas som en moped klass 1, vilket betyder att du måste ha hjälm för att framföra den och även körkort. Går den endast upp i 25 km/h klassas den som en moped klass II och får därför framföras på cykelvägar och det behövs inget körkort. Det är alltså viktigt att man ser till att köpa en elcykel som är klassad på det vis som bäst passar ens behov.

Bränslepris:

Bränslepriset beror på samma vis som för elmopeden på hur elpriset är för stunden. Du kan räkna med att elcykeln kommer att kosta ungefär som elmopeden att framföra för motor, kanske lite mindre. Utspätt per mil blir det givetvis billigare då kraften från tramporna sänker den kraft du måste utnyttja från motorn.