Avstår Urban Green

Sedum Miljötak från Urban Green. Foto: UrbanGreen.

Urban Green gör en nyemission för att öka produktionen av sedum från dagens 80 000 kvadratmeter till 200 000. I dag är sista dagen att teckna aktier. Vi avstår!

Nyemissionen i Urban Green

Tydligen är efterfrågan på sedum mycket hög. I dagsläget köper Urbangreen in sedum med dålig lönsamhet. Sedumet använder Urban Green när de ska tillverka sina miljötak. I juni 2017 gjorde företaget sin första crowdfundingrunda på Pepins och drog då in 20 miljoner kronor till kursen 35 kr. Nu hoppas man på 9 miljoner kronor via Pepins (varav Spiltan tecknar 3.6 miljoner) till mer än halverad kurs (16 kr). Jag skrev redan i mitten av november om det negativa i att försöka göra en nyemission med nedtick. Att Pepins under två månader inte lyckats fylla emissionen då det handlar om modesta 5.5 miljoner förutom Spiltans investering visar väl hur kallt investerarna ser på byggbranschen nuförtiden.

Ett annat byggrelaterat crowdfundingcase hos Pepins var GolfStar. Det bolaget crowdfundades för ganska exakt ett år sedan, och borde därmed ha sin första handel i närtid. Jag har hört noll information från bolaget. Det är sällan ett bra tecken. Som jag tidigare skrev så vacklade jag fram och tillbaks innan jag bestämde mig för att avstå köp av den aktien.

Sedum Miljötak från Urban Green. Foto: UrbanGreen.
Sedum Miljötak från Urban Green. Foto: UrbanGreen.

Slutgiltiga beslutet

Allt ovanstående är bara ”magkänsla” och ”sura uppstötningar”. Jag så att säga ”känner” inte för själva caset. Men för att verkligen ge det hela en chans med öppna ögon så surfade jag runt igår och tittade på nyproducerade bostäder i Stockholm. Min tanke var här att man borde kunna hitta Urban Greens produkter på de bilder som finns. Nej då… Konstigt!

Det kan väl inte vara så att Urban Green bara tilltalar kommunalt och statligt byggda byggnader? Gröna tak ska ju vara bra för miljön då de hjälper de kommunala dagvattensystemen med avlastning under hällregn. Klimatförändringar och förtätning av storstäderna innebär större översvämningsrisk i stadsmiljö. Varför används då inte denna teknik av de privata bostadsutvecklarna av nyproduktion? Är det för dyrt? Har man misslyckats med säljet?

Den positiva personen ser här en möjlighet till försäljning, hurra! Den negativa personen ser här ett problem med intresset för produkten. Jag väljer här att sälla mig till de negativas skara.