Två nyemissioner

Två nyemissioner pågår på Pepins just nu

Två nyemissioner pågår just nu på Pepins. Dessa är Urban Green och Dynamic Code. Det finns två sorters nyemissioner: Dels den ”offensiva”, där pengarna från nyemissionen skall användas för att utveckla en ny produkt eller gå in på en ny marknad, dels den ”defensiva” där pengarna skall användas att täta de läckande hålen i skrovet. Defensiva nyemissioner deltar vi av princip aldrig i.

 

Två nyemissioner pågår på Pepins just nu
Pepins har en mångfärgad logotype

Dynamic Code

Dynamic Code crowdfundades i maj 2017 via Pepins, och fick 10 miljoner på under en timme! Emissionskursen vid det tillfället var 15 kronor per aktie. Teckningskursen denna gång blir 25,85 kr per aktie. Undrar hur man kommit fram till detta udda belopp. Existerande aktieägare har förtur att köpa pro-rata, där två gamla aktier ger rätten att köpa en ny. Den 21:a november öppnar så eventuella resterande aktier för allmänheten att köpa. Jag har inte satt mig in i caset är bra eller dåligt än, ska plugga i helgen.

Produkten som Dynamic Code säljer är däremot klockren! Snabba hemkontroller av din hälsa – vi köpte ett laktosintoleranstest för frugan för några 100-lappar och fick det hemskickat. Man topsar sin munhåla och skickar tillbaks till Dynamic Code. Tre dagar senare kunde vi läsa på nätet att hon inte var laktosintolerant. Detta gör att vi kan utesluta många saker när vi letar efter hennes besvär. Själv borde jag göra testet om jag har underlag för ärftlig fetma 🙂

Urban Green

Urban Green tillverkar gröna tak (växttak). Pengarna för nyemissionen skall användas för att iordningsställa egna markområden får att kunna producera sedum i egen regi. Det kostar i dagsläget bolaget ca 60 kr per kvm att producera sedum. Försäljningspriset till kund är ca 150-170 kr. Innan man kan odla första gången finns det en viss investeringskostnad för iordningställande av mark, men kalkylen för att få fram sedum är god redan första året och mycket god följande år.

Urban Green, en av två nyemissioner på Pepins
För varje gammal aktie får existerande aktieägare köpa en ny aktie till kursen 16 kronor (förra emisionspriset i juni 2017 var 35 kronor).

Jämförelse av två nyemissioner

Jag har skummat Dynamic Code-memorandumet, och tycker inte att det är helt imponerande av vad de genomfört (och inte genomfört) under åren som gått. Samtidigt så tycker Pepins att en ökning på 67% är rimlig. Å andra sidan tycker man att en minskning i Urban Green på 55% är rättvisande. Jag har inte satt mig in i Urban Green-casets bakomliggande siffror, men det måste helt enkelt se för djävla dåligt ut ekonomiskt om man går fram med en ”offensiv nyemmiesion” med halverad bolagsvärdering. Soliditeten ser dock inte så dålig ut, så frågan är varför man inte bara kan ta ett lån?

Vidare befinner ju sig byggbranschen i kris. Jag avstår från allt byggrelaterat av denna anledningen oavsett hur bra caset än låter. Slutligen är inte förtroendet för Pepins på top heller, kan man väl lungt säga, efter framför allt konkursen i Barista och i viss mån konkursen i Kronfönster.

Jag tycker inte att det framgår tydligt varför Pepins å ena sidan tycker att värderingen i Dynamic Code är värd 67% mer, och å andra sidan i Urban Green 55% mindre. Pepins har här ett uppenbart kommuniaktionsproblem. Slutsatsen blir att vi avstår båda emissionerna.