Avstår GolfStar, men hoppas jag har fel!

Det är intressant att något kan gå från stekhett till iskallt på bara några månader. Hade Golfstar kommit med sitt prospekt för ett halvår till ett år sedan, så hade jag köpt in mig i nyemissionen, då hade caset varit klockrent, men nu känns det tyvärr väldigt jobbigt. Men samtidigt hoppas jag verkligen att jag har tokfel, för svensk ekonomi får det jobbigt om jag har rätt.
Orsakerna till mitt beslut är:

  • Jag spelar inte golf – om du är en golfspelare, så får du väldigt bra kickback vid ett aktieägande, så då kan ditt beslut bli helt annorlunda.
  • Den stora uppsidan i prospektet är bostadsutvecklingen kring/på banorna. Det låter väl på pappret bra när Sverige har en jättestor bostadsbrist. Problemet är att bostadsbristen gäller billiga hyresrätter att stoppa in ”nyanlända” i, medan det som det har byggts alldeles för mycket av är bostadsrätter i 7-10 miljonersklassen a la Oscar Properties, White Flight-tillflyktsområde helt enkelt, vilket är samma sorts bostäder som jag förutsätter ska byggas vid golfbanorna. Vi står tyvärr inför en möjlig tvärnit för denna typ av bostäder.
  • Spelbolaget Nordic Leisure skickade idag ut följande pressmeddelande:
   Bolaget meddelade förra veckan att det avsåg att emittera en obligation som skulle finansiera förvärv. Men nu har det visat sig att marknadsförutsättningarna inte var ”i paritet” med bolagets förväntningar.”Det är bolagets uppfattning att den svenska marknaden för s.k high yield obligationer påverkats av en oro för företag verksamma inom bostadsutveckling och deras utgivna obligationer, vilket påverkat den generella prissättningen. Styrelsen för NLAB har därmed konstaterat att marknadens krav på räntenivå för närvarande är för hög i förhållande till andra möjliga finansieringsmöjligheter”, skriver bolaget.
   Bolagsledningen överväger alltjämt emittera en obligation, ”under förutsättning detta kan ske på villkor som är affärsmässigt sunda”. Bolaget överväger även andra möjligheter till finansiering.

   Ergo är min uppfattning att GolfStar kommer få svårt att hitta intressenter för marken, för jag tror knappast att det är social housing till nyanlända man anser sig vilja bygga kring golfbanorna.