Strategi: Därför är det bra att tänka tio år framåt

För den investeringsivrige finns det många goda råd i början på ett år, och mängder med analyser kring hur olika marknader kommer att prestera de nästa 12 månaderna. Men att tänka i kalenderår är allt för kortsiktigt.

Om du som aktiesparare eller investerar tvunget vill förlita dig på en kalender, se då till att det är en kalender som håller hela vägen till 2032. Det finns många namnkunniga legendarer som lyft den här tidigare. Exempelvis Laszlo Birinyi som redan 1976 framhöll att när börsen stiger och faller bryr den sig inte ett jota om vilket kalenderår det är eller ens vilken månad på året det är.

Huruvida Lazlo hade några synpunkter på själva årsredovisningsarbetet, förtäljer inte historien. Men det säger givetvis sig självt, att du inte kan bli allt för visionär i din förhållning till den. Kring detta ska du vara jordnära och se till att du har koll på din årsredovisning, annars ser du till att skaffar dig en komplett guide för detta här.

Brasklapp

Men Birinyi är samtidigt noga med att skilja äpplen från päron. Den som är en trader kan givetvis inte tänka som en aktiesparare eller investerare. En trader är per definition någon som deltar i handeln på de finansiella marknaderna i syfte att vinna fördelar gentemot den traditionella mer långsiktiga investeringsverksamheten. Under pandemin har tradingen stundtals varit mycket intensivt. På den amerikanska börsen har exempelvis intresset för meme-aktier haft rätt höga toppar. Men dessa köp och säljpriser är lika långvariga som social medier algoritmer.

Det är med andra ord viktigt att förstå skillnaden mellan kortsiktiga handlare och långsiktiga investerare. En kortsiktigt investerar föredrar att köpa högrisks-papper. Vissa aktier kan vara ganska volatila, till exempel aktier inom teknik eller kryptovalutor. Dessa ger möjlighet till snabba vinster, men i gengäld kan förlusten också komma snabbt.

En annan viktig aspekt av att förstå skillnaden mellan långsiktighet och kortsiktighet är termerna passiv och aktiv. Kortsiktiga investerar är vanligtvis mer aktiva när de förvaltar sin portfölj eftersom de gör förändringar oftare för att överträffa marknaden. Långsiktiga investerare har vanligtvis en mer passiv inställning till kapitalförvaltningen.

stora vågor

Att hålla utkik efter de stora vågorna

Genom att anamma en långsiktig approach blir du som investerar tvungen att spana efter de större skiftena och trenderna på den globala arenan. Ett exempel på ett sådant skifte är exempelvis när ordet Google blev ett verb.

En annan legendar inom investeringsvärlden var John C Bogle, grundaren av Vanguard. Han är också känd för sin långsiktighet. Han räknade exempelvis ut att du som investerare kan förlora uppemot 40 procent av dina besparingar under en 40 års period om du faller till föga för kalenderårstänkandet. Wall Street marknadsför kortfristiga 12-månaders återbäringsperioder. De tjänar också på det genom investeringsavgifter. Men dessa avgifter ackumuleras över åren, räknade Bogle ut. Det är med andra ord inte bara vinsterna som ackumuleras med tiden, det gör kostnaderna också.

Tänk globalt

Bogle lyfte också vikten av att investera globalt. Eftersom han var amerikan så blir det möjligtvis lite mer uppseendeväckande än för någon från ett litet land som Sverige. Hans argument för detta är dock intressant. Han menade att varken aktier eller fonder under de kommande många åren kommer generera mer än “single-digit-returns” eftersom värdepapperna redan är dyra. Han hade högre förväntningar på börser utanför USA.

Vad är egentligen en bra långsiktig investering?

I grunden är långsiktiga investeringar något som omfattar tillgångar som är mindre likvida än aktier, till exempel fastigheter och obligationer. Men även aktier kan och bör betraktas som långsiktiga investeringar, vilket den här artikeln onekligen utgår ifrån.

För att komma fram till vad som är en bra långsiktig investering behöver du som investerare sätta dig ned och fundera över vad du tror på Det är dina finansiella mål som avgör om kort- eller långsiktiga investeringar är bättre för dig. Det handlar om vad du trivs med att göra. Den långsiktiga personlighetstypen gillar att spana efter de stora vågorna och se vart världen och marknaderna är på väg. Vilka företag, och branscher har tiden för sig?  Vilka produkter och tjänster har potential att bli till nya verb? Hur kommer miljö- och hållbarhetsfrågorna att förändra både den globala handeln som lokala och hyperlokala marknader?

Tid är relativt

Vad som är lång tid och kort tid i investeringsvärlden varier beroende på vem du frågar. Samtidigt har utvecklingshastigheten accelererat för varje nytt årtionde. Detta är inte bara en känsla. Det finns historiska mönster som visar att den mänskliga civilisationen accelerera sina framsteg i takt med att den blir allt mer avancerad. Framsteg föder alltså snabbare framsteg: Ju större den tillgängliga kollektiva kunskapsbasen blivit ju fler framsteg har vi kunnat göra – på allt kortare tid.

Detta gäller även i mindre skala. Exempelvis visar framstegstakten mellan 1980 och 2017 högre än mellan 1950 och 1980. Med dessa insikter blir det sannolikt ännu angelägnare att som investerare försöka se långt framåt. Samtidigt som det på många sätt också gör det svårare.