Nordnet börsnoteras – igen!

Nordnet logotype

Nordnet var faktiskt en aktie vi hade i vår portfölj för kanske 10 år sedan. Nu är det dags för aktien att börsnoteras. Hur hänger det där ihop? Häng med!

Nordnets historia i punktform

  • Nordnet grundades 1996 som en av Sveriges första aktiemäklare på Internet.
  • År 2000 noterades Nordnet på börsen (och fick banklicens 2002)
  • År 2001 gick man samman med nätmäklaren Teletrade (kära minnen, på Teletrade köpte jag mina första aktier sent 90-tal).
  • 2012 infördes Investeringssparkonto i Sverige och Nordnet var bland de allra första att erbjuda denna mycket populära sparform.
  • Bolaget är verksamt i Sverige, Finland, Norge och Danmark
  • Nordic Capital och Öhmans lämnade 25 oktober 2016 ett uppköpserbjudande att köpa ut Nordnet från börsen (och den 17:de februari 2017 avnoterades bolaget från börsen).
  • Nordnet lanserade sin fondrobot Robosave i Augusti 2017

Nordnet logotype

Vanliga skäl för en IPO

Det finns massvis med motiv varför ett bolag väljer att börsnotera sig. Det vanligaste är kapitalanskaffning i en eller annan form. Börsintroduktionen kan ju genomföras med eller utan nyemission. Man får ju också ett pris på sin aktie genom noteringen, vilket kan hjälpa till om man vill förvärva andra företag och betala med egna aktier.

Ett annat stort argument för en IPO är för att ägarna ska kunna göra en exit – helt enkelt kunna få ett marknadsmässigt pris på sina aktier och kunna sälja av dessa.

Vidare finns det ett antal prestige– och personalrelaterade motiv. Noterade bolag kan ses som mer betrott hos kunderna än ett privat bolag, och kan ha lättare att attrahera arbetskraft (exempelvis genom personaloptioner).

Varför Nordnet köptes ut från börsen

Enligt Realtid så var en bidragande orsak, när Öhmans och Nordic Capital köpte ut Nordnet, att det är lättare att göra stora och långsiktiga investeringar som ett onoterat bolag. Man ”slipper vara fokuserad på extern kvartalsrapportering” helt enkelt. Man kan med andra ord ta tuffa investeringsbeslut som i en noterad värld hade pressat aktiepriset över många år, och gjort aktieägarna ledsna.

Varför återlansering just nu?

Så, tiotusenkronorsfrågan är nu då: Varför en återlansering på börsen efter bara tre-fyra år i privat ägo? Är det någon schism bakom i ägarbilden (det kommer aldrig att erkännas, så om detta kan man bara spekulera)? Har man tagit de ”stora och långsiktiga investeringarna” redan, och vänt skutan? Denna IPO blir garanterat inte något man tecknar sig för slentianmässigt, här krävs en djup analys av bakomliggande orsaker som kommer behöva sträcka sig längre ner än ekonomiska nyckeltal.