Att investera i försäkringsbolag

försäkringsbolag

Stora försäkringsbolag har generellt en stadig utveckling och generösa utdelningar. Även under naturkatastrofer och pandemier – som i mångt och mycket är försäkringsbranschens största fiender – fluktuerar värdet inte så mycket som många kanske tror.

Warren Buffets Berkshire Hathaway

Berkshiere Hathaway har investerat mycket i del- och heläga försäkringsbolag. Dessa försökringsbolags kassaflöde har i mångt och mycket finansierat övriga investeringar. Warren Buffet skriver såhär, fritt översatt, i det årliga brevet till aktieägarna:

En anledning till att vi lockades till försäkringsverksamheten var branschens affärsmodell. Försäkringsbolag får premier på förhand och betalar fordringar senare… Denna modell med ”få nu/betala senare” gör att försäkringsbolagen har stora summor pengar – pengar som vi kallar ”float” – som så småningom ska gå till andra. Samtidigt får försäkringsbolagen investera denna ”float” till egen fördel.

Ur Buffets synvinkel är alltså cashflowet från Berkshires försäkringsdelar ett ”gratis lån”, eller till och med ett lån som han får betalt för att låna, för att investera i andra objekt.

Försäkringsbolag är kanske inte det mest flashiga och innovativa investeringsområdet, men det är en stabil bransch som alla seriösa investerare åtminstone bör överväga att lägga till i sin portfölj. Här är tre riskmedvetna försäkringsbolag som haft regelbunden utdelning åtminstone de senaste fem åren.

Allianz SE

Tyska försäkringsbolaget Allianz är ett av de största företagen inom försäkringsbranschen och grundades redan 1890. Företaget var bland de första att använda datorer på femtiotalet, vilket vittnar om starkt fokus på ny teknik redan då. Idag satsar Allianz mycket på bland annat smartare vattenresurshantering och utveckling av artificiell intelligens.

Aktiekursen för Allianz har de senaste fem åren ökat stabilt med undantag för en dipp under mars 2020 – en dipp som företaget nu återhämtat sig nästan helt från. Utdelning per aktie var 7,3 EUR 2016 och har ökat varje år fram till 2020 då utdelningen låg på 9,6 EUR. Ingen investering är helt utan risk, men Allianz anses vara ett av de tryggaste spar- och investeringsvalen inom försäkringsbranschen.

Sampo OyJ A

Sampo agerar framför allt på den nordiska marknaden och erbjuder bland annat risk- och skadeförsäkring för både företag och privatkunder. Bolaget har stort ägandeskap i Nordea, If, Topdanmark och flera andra företag inom försäkrings- och finansbranschen. Detta innebär att Sampos aktiekurs till stor del är beroende av dessa bolag. Ska du köpa aktier i Sampo så ha detta i åtanke – en stark nedgång i till exempel Nordea kommer oundvikligen synas i Sampos värdering.

Sampo kunde ge utdelning även under 2020:s coronakris, men med 1,5 EUR per aktie var värdet nästan hälften av föregående år. Fram tills dess hade dock utdelningsvärdet ökat för varje år och företaget tycks redan vara på god väg att repa sig från pandemin.

försäkringsbranschen

Tryg

Danska Tryg har under sommaren 2020 fått uppmärksamhet på grund av deras förslag att kräva ansvarsförsäkring för företag som hyr ut elsparkcyklar. Antalet olyckor har dubblats sedan 2019 och det är framför allt unga som inte är försäkrade som använder sparkcykeln, vilket har lett till höga kostnader.

Tryg har annars utdelningar fyra gånger per år och bonusutdelningar är inte ovanliga. De senaste fem åren har tre extra utdelningar betalats ut, varav den senaste var i januari 2020 på 1,65 DKK – nära 100 % av den ordinarie utdelningen. Företagen är bland de mest framträdande på Köpenhamnsbörsen som bland många experter klassas som den klart bästa aktiemarknaden under 2020.

Passa på att se över försäkringarna

Ser man långsiktigt är försäkringsbolag normalt en stabil investering. En anledning till detta är att människor sällan byter försäkringsbolag, trots att man ofta kan spara mycket pengar och att processen generellt är väldigt enkel med kort uppsägningstid. Om det beror på lojalitet, förbiseende eller något annat kan man bara spekulera kring. Ett tips kan hur som helst vara att till exempel jämföra bilförsäkringar när du ändå läser på om investeringsmöjligheterna i försäkringsbranschen.