Vad kostar det att äga en bil?

bil

Att äga en bil kan innebära stora omkostnader. Beroende på vilken typ av bilmodell du äger, samt övriga val du gör beträffande finansieringen och försäkring kan beloppen landa på många tusenlappar per månad. Biltjänsternas priser kan också variera kraftigt, så innan man fattar ett beslut gällande vilken aktör man ska vända sig till på bilmarknaden lönar det sig att kolla upp vad andra har sagt om företaget. Läs recensioner på ReviewsBird om du vill försäkra dig om att företaget du anlitar erbjuder prisvärd och pålitlig service. Du hittar även andra kunders omdömen gällande försäkringsbolag på hemsidan.

Fordonsskatter

Alla fordon som inte är avställda kräver att du betalar någon typ av månatlig skatt. Personbilar av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid beskattas efter nivån av koldioxid (CO2) de släpper ut.

Fordonsskatten beräknas på utsläppsvärdet under blandad körning. För personbilar av fordonsår 2005 eller äldre, och som inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid, räknas skatten ut i förhållande till bilens tjänstevikt.

Begreppet fordonsår, inte att förväxlas med fordonets årsmodell, används för att bestämma ett fordons ålder. Fordonsåret fastställs i enlighet med följande rangordning:

  1. Årsmodell, om sådan finns registrerad.
  2. Tillverkningsår eller det år när fordonet togs i trafik första gången.
  3. Det år som fordonet togs i användning.

Rangordningen innebär även att om uppgift beträffande fordonets ålder saknas blir likställs fordonsåret med tillverkningsåret. Om tillverkningsår saknas i registret, är fordonsår det år som fordonet första gången togs i användning.

Försäkringskostnader

Fordonstypen påverkar även kostnaden för din fordonsförsäkring, och beroende på hur omfattande försäkring du är ute efter kan även denna landa på en hög summa. Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla fordon som inte är avställda. Denna typ av försäkring täcker inte skador på det egna fordonet, och inte heller skador på föremål som transporteras i ditt fordon.

En halvförsäkring är inte obligatorisk, men den ger ett med omfattande skydd och innehåller vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, allrisk-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkringen ger vanligtvis samma skydd halvförsäkringen men, utöver detta täcker den också vagnskada. Det innebär att du även kan få ersättning för skador på din egen bil ifall du är med om en trafikolycka, skadegörelse eller vid en yttre olyckshändelse, även om du själv skulle råka orsaka olyckan.

bil
En typisk bil…

Reparationer

Kostnaderna för reparationer av din bil kan variera kraftigt beroende på vilken modell du har, samt vilken verkstad du vänder dig till. Exklusivare bilmärken har ofta högre pris på reservdelar, och deras officiella verkstäder kan även begära högre ersättningar för sina tjänster. Bland de tillverkare som ofta toppar listorna på billigaste underhåll är Volkswagen och Toyota.

Båda företag är kända för att producera bilar med lång livstid, och utbudet på reservdelar är stort. Detta varierad dock beroende vilken modell det är frågan om, och innan man väljer att investera i en bil lönar det sig alltid att bekanta sig med vilka typer av problem just den modellen är benägen att få.

Det optimala både för plånboken och för sinnesfriden är att hitta en bilmodell som både håller hög mekanisk kvalitet, och vars reservdelar finns att tillgå för förmånliga priser.

Bränsle

Det är knappast någon som har missat att bränslepriserna skjutit i höjden den senaste tiden. Literpriserna har nått nivåer som få skulle kunnat tänka sig bara för några år sedan, och mycket tyder på att utvecklingen inte håller på att vända. Bränslesnålheten har alltså blivit en av de viktigaste faktorerna att ta i beaktande för den som vill spara in på utgifterna.

Lyckligtvis är detta ett område som det händer alltmer på inom fordonstekniken. Bilarna blir både tystare, renare och bränslesnålare. Men fysikens lagar är ovillkorliga, och vissa faktorer går helt enkelt inte att kringgå.

Ett större, tyngre fordon är benäget att förbruka påtagligt mer bränsle än ett mindre och lättare, och bilar med automatisk växellåda drar ofta mer än de med manuell. Antalet växlar kan även påverka hur mycket bränsle ditt fordon förbrukar på motorvägarna, och idag har allt fler personbilar en sjätte växel som låter dig hålla en högre fart med lägre varvtal på motorn.

Det överlägset billigaste alternativet när det kommer till bränslekostnader är idag elbilen, men i takt med att elpriserna stiger finns det även här ett behov av att hålla utkik på förbrukningen. Elbilar hör fortfarande till de dyrare alternativen, men ifall man står i valet och kvalet är det värt att överväga beloppen man sparar i förlängningen. En elbil kan i förlängningen spara dig stora summor både beträffande driftskostnader och skatteutgifter.