Cannabisaktier gör comeback

rize medical cannabisaktier

För ett år sedan skrev vi om att det var skakigt för cannabisaktier. Mycket vatten hinner rinna under broarna i en bransch som är så pass snabbt växande.

När vi tittade på cannabisaktier i april förra året var det ingen munter syn. Då konstaterade vi att så gott som alla aktier i jämförelsen hade backat med 50 procent eller mer på ett år. Det var egentligen inte så konstigt. Högriskaktier och en coronapandemi som precis brutit ut var givetvis ingen bra kombination.

Hur ser det ut bland dessa aktier idag?

Comeback för cannabis- och CBD-aktier

Denna gång tar vi en hjälp av ett index för cannabisaktier för att jämföra kursutvecklingen. Vi har även tittat på lite grundläggande fundamentala data för att bilda oss en uppfattning för hur det går för sektorn.

Vad är cannabisaktier?
Cannabisaktier är aktier i bolag vars verksamhet på ett eller annat sätt har med framställning eller försäljning av cannabis. Denna växt innehåller kemiska substanser som kan användas inom medicin och hälsokost. Det finns mängder med aktiva ämnen, men det är i huvudsak CBD som väckt forskarnas intresse. Denna substans ingår i olika mediciner och olja i form av CBD-droppar och CBD-kapslar.

De senaste åren har det dykt upp mängder med ETF:er och index som följer CBD-branschen. Kvaliteten varierar. Ett av de mest seriösa är Foxberry Medical Cannabis & Life Sciences USD Index. Detta index består av aktier i globala bolag som arbetar med medicinsk cannabis med fokus på biotech och farmaceutiska bolag inom cannabis och CBD-olja.

Kriterierna är stränga och indexet innehåller endast aktier som uppfyller alla regelverk i de länder där de är verksamma. Det resulterar i att antalet aktier i indexet endast är drygt 20.

Det går att få exponering mot detta index genom att köpa en börshandlad fond som heter Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF. Den går faktiskt också att köpa på Avanza.

Därmed kan vi också jämföra hur detta cannabis-index gått jämfört med ett bredare aktieindex. Foxberry’s index innehåller i huvudsak amerikanska, kanadensiska och australiska bolag. Det blir därför lämpligt att jämföra med världsindex. För Rize Medical Cannabis and Life Sciences finns data sedan juni 2020 så det blir ganska lämpligt för att se hur det gått för cannabisaktier det senaste året.

Så här ser det ut (Rize Medical Cannabis & Life Sciences) :

rize medical cannabisaktier

Vi kan konstatera åtminstone två saker när det gäller CBD- och cannabisaktier det senaste året:

 • Stark utveckling – Cannabisindexet har gått upp över 50% sedan juni 2020.
 • Volatil aktiekurs – Extrem skillnad i hur mycket det svänger i cannabisaktier jämfört med det bredare världsindex.

Att CBD- och cannabisbolag gått starkt råder det ingen tvekan om. Men tillsammans med den volatila kursen är det uppenbart att risken har varit stor. Tänk också på att vi inte tittar på en enskild marijuanaaktie här utan på över 20 bolag i ett index. Trots det har det varit en skakig resa.

Under perioden juni – november slog faktiskt det mesigare globala indexet dessa aktier. Sedan började cannabisindexet vända och klättrade starkt innan det toppade i februari 2021.

Sett till hela perioden har CBD-aktierna slagit det globala indexet med hela 17,2 procentenheter: +53,7% jämfört med +36,5%.

Stark omsättningstillväxt

Det går givetvis inte att göra en riktig riskbedömning bara genom att titta i hur aktiernas kurs utvecklats det senaste året. Den talar sitt tydliga språk gällande volatiliteten. Men på sikt kommer det att vara avgörande om dessa bolag lyckas uppvisa någon vettig omsättningstillväxt och vinst.

Utan att gå in allt för mycket på djupet kan vi ändå kasta ett öga på de aktier som ingår i indexet (*):

 Omsättnings- tillväxt 1 årOmsättnings- tillväxt 3 årVinst- marginal
Cara Therapeutics579.3%429.3%6.2%
Althea Group Holdings196.1%703.6%-175.9%
GrowGeneration142.5%137.9%2.8%
Willow Biosciences117.4%-339460.0%
Amyris91.8%71.5%-182.2%
AbbVie47.4%15.3%10.8%
Scotts Miracle Gro45.2%23.0%10.9%
GW Pharmaceuticals42.4%206.6%-12.5%
cbdMD35.7%357.9%-23.0%
Newage Inc10.2%75.0%-14.1%
Charlottes Web Holdings-1.3%34.1%-49.6%
Novartis-1.9%1.4%15.9%
Teva Pharmaceutical-2.0%-4.8%-24.5%
Botanix Pharmaceuticals-3.4%-10.8%-5474.3%
Ecofibre-29.1%84.9%1.5%
Cann Group-59.4%28.4%-1514.5%
Corbus Pharmaceuticals-89.1%17.3%-2826.1%
Arena Pharmaceuticals-99.0%-85.3%-742007.0%

* Det gick inte att få fram data för Cardiol Therapeutics, Zynerba Pharmaceuticals, Perrigo och Meilleure Health International.

Imponerande omsättningstillväxt

De flesta av CBD-aktierna uppvisar en imponerande omsättningstillväxt det senaste året:

 • 10 av 18 aktier ökade sin omsättning med minst 10 %.
 • Hälften av aktierna växte med minst 35 %.
 • 4 aktier hade en omsättningstillväxt på 100 % till nästan 600 %.

På tre års sikt ser det också bra ut:

 • 14 av 18 cannabisaktier uppvisade tillväxt.
 • 5 av 18 aktier växte med över 100 upp till drygt 700 %.
 • Endast en aktie (Arena Pharmaceuticals) har uppvisat en extrem minskning i tillväxten på tre års sikt.

Ändå är det uppenbart att det är det senaste året som det mesta av tillväxten i dessa bolag skett.

Cannabisaktier har i egenskap av tillväxtaktier inte som främsta fokus att uppvisa svarta siffror utan det är något som förväntas komma längre fram när preparat blir godkända av läkemedelsverk i högre utsträckning och får kommersiell spridning. Precis som med farmaceutiska och biotech-bolag generellt sett.

Det bekräftas av data i tabellen:

 • Endast 6 av 18 cannabisbolag går med vinst.
 • 3 av 6 bolag har en förhållandevis god vinstmarginal på 11 – 16 %.
 • 7 av 18 aktier är mycket långt ifrån att uppvisa något positivt resultat.

Sammanfattning

Vi har givetvis bara skrapat på ytan på vad som änder bland CBD- och cannabisbolagen. Ändå finns det tydliga indikationer på att sektorn fått upp ett visst momentum.

En majoritet av aktierna uppvisar en positiv tillväxt under det gångna året och ungefär hälften hade en riktigt stark omsättningstillväxt. En handfull aktier uppvisar en riktigt imponerande tillväxt på flera hundra procent.

Detta har återspeglat sig i hur det gått för cannabisindexet det senaste året. Det var upp över 50% och slår därmed det globala indexet med råge, om än med hög volatilitet.

Risken i branschen är alltså fortsatt stor, men det är å andra sidan inget nytt. Det är trots allt biotech-bolag det handlar om.