Svenska konsumtionslån ökar

Bostadslån utgör huvuddelen av lånen med 82 procent och resten består av konsumtionslån samt lån med övriga säkerheter.

Siffror från SCB:s senaste mätning från augusti 2019 visar att svenska hushåll fortsätter att låna pengar i en oförändrad takt från tidigare år. Bostadslån utgör huvuddelen av lånen med 82 procent och resten består av konsumtionslån samt lån med övriga säkerheter. Bostadslån hade en årlig tillväxttakt på 4,9 procent i augusti 2019 och motsvarande siffra för konsumtionslån är 6,4 procent.

Största delen är bostadslån

Eftersom den svenska bostadsmarknaden ser en stark prisutveckling är det inte överraskande att över 80 procent består av bostadslån. I juli uppgick den totala summan för bostadslån till 3 374 miljarder kronor. Enligt SCB:s mätning uppgick konsumtionslån utan säkerhet till 239 miljarder kronor i augusti 2019. Lån med övriga säkerheter mättes vid samma tidpunkt och uppgick till 510 miljarder kronor. Ett lån med övrig säkerhet kan ha båten, bilen eller något annat föremål med högt monetärt värde uppsatt som säkerhet.

Bostadslån utgör huvuddelen av lånen med 82 procent och resten består av konsumtionslån samt lån med övriga säkerheter.
Bostadslån utgör huvuddelen av lånen med 82 procent och resten består av konsumtionslån samt lån med övriga säkerheter.

Att bostadslånen ökar är ingenting som förvånar, men däremot är siffrorna för konsumtionslån höga. Idag är det mycket enkelt att ta ett konsumtionslån. Man kan ansöka om ett privatlån upp till 600 000 kronor och blir det beviljat kan du spendera det på vad som helst. Privatlån från storbankerna, kortkrediter, blancolån och smålån som SMS-lån kan ingå i kategorin lån utan säkerhet.

I årets första stabilitetsrapport från Riksbanken som publicerades den 22 maj fastställer myndigheten att den höga skuldsättningen hos svenska hushåll är en risk för ekonomin. Riksbanken föreslår dessutom åtgärder, som att höja ställda kapitalkrav för svenska storbanker. De rekommenderar Finansinspektionen till att höja bruttosoliditetskravet till 5 procent eftersom det skulle stärka bankernas motstånd mot kreditförluster. Ett annat förslag är att likviditetsriskerna för svenska banker ska minskas genom att de ska redovisa sin LCR och NSFR varje kvartal.

Lendos statistik visar vad konsumtionslån går till

Jämförelsesidan Lendo gjorde en egen undersökning om de svenska hushållens lån och resultaten publicerades i juni 2019. Under april hade svenska hushåll krediter på totalt 233 miljarder kronor. Lendos statistik pekar på att svenskar lånar för att konsumera till hemmen. Av bolagets svenska kunder lånar 17 procent pengar för att finansiera renovering och byggnadsprojekt. Ungefär 13 procent lånar för att finansiera en båt eller bil. I rapporten framkommer det dock att hela 51 procent går till samlingslån, det vill säga lån som används för att betala av och samla smålån och krediter.

Något som är förvånande med Lendos rapport är att kvinnor och män tenderar att ha olika räntenivåer på lån. Den största skillnaden finns i Blekinge där kvinnor har 0,77 procentenheter högre ränta än män. Vad det beror på framgår inte av rapporten, men tidigare undersökningar från andra ekonomiska aktörer har visat att det kan bero på att kvinnor tjänar mindre än män. Kreditvärdigheten blir bättre om man har bättre lön och därför kan räntan bli lägre för män som tjänar mer.