Alvestaglass: Glass i stora lass

Alvestaglass kom i går med 2017 års rapport, en strålande läsning för oss aktieägare. 51% ökad omsättning, 74% ökat resultat före skatt. Årets resultat hamnar på 2.5 miljoner kronor, och en föreslagen utdelning på 1 kr per aktie. Januari 2018 har också startat kanonbra med 73% omsättningsökning jämfört med januari 2017.

Styrelsen för Alvestaglass bedömer att bolaget med planerad produktutveckling och nya distributionsavtal kommer att kunna fortsätta sin starka försäljningsökning med tillväxt om 25-40% under helåret 2018. Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall öka i en snabbare takt än försäljningsutvecklingen.

Alvestaglass: Glass i stora lass
Alvestaglass: Glass i stora lass

Fina utsikter alltså, som såklart manifesteras i aktiepriset. Senaste handel var på 120 kr, vilket motsvarar ett PE-tal på mycket höga 56. Direktavkastningen * (om uttrycket tillåts) är på 0.83%. Inget bottenfiske alltså.

Vi har varit lite sura att vi inte köpte fler aktier tidigt, men multiplarna är så höga så vi avstår att fylla på. Å andra sidan kommer vi absolut inte att sälja aktien, vi tror den har mer att ge utan att vi för det vill öka vår risk. Vi sitter alltså lugnt i båten.

Utdelningen i Alvestaglass

(*) Nu hamnar ju utdelningen i partnerbolaget, och inte hos oss aktieägare. Partnerbolaget kan i sin tur välja att göra en utdelning eller ej, förra året gjorde man inte det så det ligger en kassa på cirka 60 öre/aktie och väntar på beslut. Vi förstår att man inte vill göra utbetalningar på småbelopp, det kostar mer i transaktionskostnader än det är värt. Om partnerbolaget skulle få för sig att göra någon utdelning till oss aktieägare, så kommer vi använda denna utdelning att köpa nya aktier, men det blir ju ett antal som kan räknas på ena handens fingrar i så fall.

Edit: Utdelning i Alvestaglass Parters

Alvestaglass Partners föreslår en utdelning på 1.50 kr per aktie. Målbolaget Alvestaglass delade ut typ (från minnet nu) 60 öre per aktie förra året som stannade i partnerbolaget. Nu kommer de alltså dela ut en krona detta år. Hur detta bokföringsmässigt blir korrekt att dela ut i sin tur till oss aktieägare förstår jag inte, men årets enkrona är bokfört som anteciperad utdelning. Jag trodde bara man kunde göra detta i koncerner med dotterbolag som hade ett ägande över 50%. Jag har dock haft fel förut så det är säkert rätt och riktigt. Anyway, den kommande aktieutdelningen kommer återinvesteras i nya Alvestaglassaktier. Hela fem nya aktier får vi ihop där, och lite växel vi kan köpa riktig glass för att fira.

2 kommentarer

    • fondanalys.se Inläggsförfattare

      Tyvärr gör Alvestaglass inte Glassbåtar, det är det enda negativa med bolaget 😉
      Annars hade man kunna sitta väldigt lugnt i glassbåten.

Kommentarer är stängda.