Pepp för Pepins

Pepp för Pepins

Det där att kränga aktier åt bolag som vill crowdfunda sig verkar vara en lönande sysselsättning, om man läser delårsrapporten  för Pepins Group AB....
Sida 6 av 7