Mycket kaffe och hårt arbete kanske krävs för att bli en framgångsrik entreprenör. Lär dig arbeta effektivt!

Att arbeta effektivt

Jag får ibland frågan hur jag kan arbeta så effektivt som jag (ibland) gör. Det är sant att jag hinner med mycket, även om jag ibland tar mig vatten...
Sida 6 av 8