Finansiera bilköp – vilka alternativ finns det?

En bil till

Många människor som vill köpa en ny bil har inte den ekonomiska möjligheten att betala hela bilköpet kontant. Istället finansieras majoriteten av alla bilar som handlas med hjälp av olika typer av lån. Allra främst genom ett billån eller att använda sig av ett privatlån. I denna artikel så utgår vi från något av dessa två alternativ och går igenom vad som är viktigt att tänka på.

Vad är billån?

Om du inte leasar (hyr) din bil eller betalar för hela bilen kontant så finns det egentligen två metoder som du kan använda dig av för att finansiera ditt bilköp (förutom att betala bilen kontant).

  1. Genom ett billån med bilen som säkerhet
  2. Genom ett blancolån utan bilen som säkerhet

Skillnaden samt för- och nackdelar med respektive alternativ går vi igenom nedan.

Billån med bilen som säkerhet

I ett klassiskt billån så fungerar bilen som säkerhet, en form av betryggande pant för långivaren att du fullföljer din återbetalning av lånet som planerat. Långivaren finansierar bilens värde upp till 80%, resterande 20% betalar du själv i en kontantinsats.

Anledningen till detta är att långivaren alltid ska ha betryggande pant för lånet, d.v.s. att värdet på bilen inte ska understiga det utlånade beloppet.

I det fall som du skulle brista i din återbetalning så har långivaren rätt att kräva att bilen säljs för att få tillbaka det utlånade beloppet. För att detta ska ske så behöver ärendet ha gått så pass långt att det överlämnats för indrivning via Kronofogden.

Blancolån utan bilen som säkerhet

Det andra alternativet att finansiera ett bilköp på är genom ett privatlån utan säkerhet (kallas ofta för blancolån). Detta lån har ingen direkt anknytning till bilen och kan därför finansieras fullt ut, utan krav på att erlägga en kontantinsats på 20%.

För att förtydliga skillnaden mellan dessa två sätt att finansiera ett bilköp så kan vi använda oss av följande exempel:

Du köper en bil som kostar 200 000 kronor.

• Vid ett billån med bilen som säkerhet: Du betalar 40 000 kronor i kontantinsats (20% av 200 000 kronor) och långivaren finansierar resterande del av köpet.

• Vid ett privat utan bilen som säkerhet: Du kan här välja att betala 0 kr ur egna medel och belåna hela köpet upp till 200 000 kr från långivaren.

En bil till

Att tänka på vid billån med bilen som säkerhet

  • När bilen fungerar som säkerhet för lånet så kräver långivaren i de allra flesta fall att du köper din bil genom en registrerad bilhandlare. Många gånger kan du ansöka om lånet direkt hos bilhandlaren och vid samma tillfälle få svar på om du har beviljats eller inte.
  • Du kan ta över ett befintligt billån i samband med att du köper en bil av en privatperson.Om du önskar köpa en bil av en privatperson så kan du ansöka om ta över eventuella lån som finnas på bilen. I annat fall om säljaren har ett befintligt lån på bilen så måste detta lösas innan bilen kan säljas.
  •  

    Om du inte har råd att betala kontantinsatsen vid ett billån hos en bilhandlare kan du byta in din befintliga bil för att täcka den kostnaden. Detta gäller förstås förutsatt att du inte har några befintliga lån på bilen eller så pass mycket utrymme att pengarna som blir kvar efter lånet betalats av täcker upp för kontantinsatsen på den nya bilen.

  • Bilen du köper får i regel inte inte vara äldre än 15 år gammal när den ska vara återbetald. Med andra ord så får bilen ofta inte vara äldre än 10 – 12 år när du ingår avtal om att finansiera ett bilköp med bilen som säkerhet – detta kan dock variera beroende på långivare.

Att tänka på vid privatlån utan bilen som säkerhet

  • Privatlån är ett lån utan säkerhet där lånet inte är bundet till bilen som du köper.Detta lämpar sig om du ska köpa en bil som är äldre än 10 – 12 år men behöver hjälp med att finansiera köpet. Eller om du inte har möjlighet att betala kontantinsatsen på 20 % som annars tas ut vid ett billån.
  • Du behöver inte lösa lånet när du säljer bilen.Det går alltid att sälja bilen vidare utan att lösa lånet, även om det är någonting som starkt avrådes. En annan sak att tänka på är att det finns en risk att bilens värde understiger lånet som du tagit. Risken med detta är att om du säljer bilen i framtiden så kan du komma att stå kvar med ett lån att betala på, trots att bilen är såld och du betalat in hela köpesumman till långivaren.

Sammanfattning

Vid ett billån, ett lån med bilen som säkerhet så är lånet alltid bundet till bilen. Du behöver även alltid betala minst 20 % i kontantinsats på egen hand.

Vid ett privatlån utan bilen som säkerhet så är lånet inte bundet till bilen, men du riskerar att stå kvar med ett lån att betala på, även om du skulle sälja bilen om värdet minskat.

I regel kan billån (med bil som säkerhet) medföra lägre räntor och andra förmåner, till exempel förlängd garanti, eller en kostnadsfri försäkring under en tid.

Vid privatlån sätts ofta räntan individuellt där långivaren gör en riskbedömning, vilket ofta kan medföra en något högre ränta än vid ett billån.

Vilket alternativ som passar bäst har helt att göra med din ekonomiska förutsättning. Om du har möjlighet att betala 20 % i kontantinsats för ditt bilköp så brukar det vara det mest fördelaktiga alternativet.

Innan du springer iväg och köper en ny bil, så tänk också att en bil innebär många andra kostnader som försäkring, reparationer, skatter och liknande.