Finns det snabblån med låg ränta?

Snabblån

Snabblån har ett rykte om sig att vara ett dyrt lån, men är det verkligen så dyrt och vad är en normal ränta på ett snabblån? Vi försöker reda ut vad man ska tänka på när det gäller snabblån.

Det blir lite skevt att jämföra snabblån med t ex ett privatlån då ett privatlån oftast löper under en betydligt längre period än ett snabblån samt att kraven för att få ett privatlån är betydligt högre än för ett snabblån. En annan stor skillnad är lånebeloppet, ett snabblån ligger oftast mellan 3.000 – 20.000 kr och ett privatlån på mellan 10.000 – 500.000 kr. Riskerna är större för långivaren vid ett snabblån vilket medför att kunden får betala en högre ränta.

Normal ränta vid ett snabblån

En normal ränta vid ett snabblån ligger oftast mellan 4,9-40%. När det gäller räntan så är den nominella räntesatsen oftast inte så hög som man kan tro, det man måste kontrollera är den effektiva räntan. I den effektiva räntan ingår alla kostnader för lånet som t ex. uppläggningsavgifter och avi-kostnader. Alla långivare måste enligt konsumentkreditlagen redovisa både den nominella och effektiva räntan. På ett snabblån blir den effektiva räntan mycket högre än på ett privatlån då dom fasta avgifterna ska betalas av på en kortare tid.

Ett exempel från en verklig långivare:
Lånebelopp: 10.000 kr
Återbetalningstid: 3 månader.
Årsränta: 39%
Uppläggningsavgift 276 kr.
Aviavgifter totalt 177 kr
——————————–
Totalt att återbetala: 11.103 kr

Ovan exempel ger en effektiv årsränta på 92,95%. Det är alltså som exemplet visar en väldigt stor skillnad när man jämför den nominella räntan med den effektiva räntan. Det är alltså möjligt att hitta ett snabblån med låg ränta om man ser till den nominella räntan, men kikar man på den effektiva räntan så blir lånet dyrt.

Snabblån

Räntetak och kostnadstak

1 September 2018 så infördes det nya bestämmelser i Konsumentkreditlagen gällande räntetaket på högkostnadskrediter. Räntetaket innebär att kreditgivaren aldrig får ta ut högre ränta för högkostnadskrediten än referensräntan plus 40 procentenheter.  Kostnadstaket gjordes också om så att kostnaderna för lånet aldrig får överstiga det lånade beloppet. Om en konsumenten lånar 15.000 kronor får kostnaden för lånet (utöver krediten) inte överstiga 15.000 kronor.

Att tänka på när man tar ett snabblån

Om man måste ta ett snabblån så är det viktigt att jämföra långivarnas villkor.  Jämför räntor samt deras fasta kostnader genom att kontrollera den effektiva räntan. Tänk även på att ett snabblån ska ses som en snabb tillfälligt lösning vid en akut uppkommen situation och bör återbetalas så snabbt det går.  Om du vill ha en längre återbetalningstid och därmed få bättre lånevillkor så är det betydligt bättre att ansöka om ett privatlån.