Ledarskap och högt värderade bolag

Elon Musk Ledarskap

Har ledarskapet i ett bolag någon betydelse när man värderar företaget? Behöver man titta lite under ytan för att bättre förstå hur ett företag kan utvecklas på sikt? Kan ett ledarskap ha både positiva och negativa konsekvenser på hur de anställda och företaget som sådant presterar? Kan medarbetare välja att lämna företaget på grund av dåligt ledarskap? Svaret på dessa frågor är ja. I detta inlägg beskrivs några av de viktigaste faktorerna som förenar ledarskap med ett framgångsrikt bolag.

Dåligt ledarskap

Det är känt från ett flertal studier att medarbetare kan välja att sluta på grund av ledarskapet. Ledarskapet är inte en ensam faktor för att någon väljer att sluta utan uppskattas stå för ca 25 procent. Det innebär dels att det är en av de största enskilda faktorerna men också att det finns andra betydande faktorer som får medarbetare att slut.

Du som tänker att det troligtvis kan vara bra om folk slutar, så man slipper säga upp dem, glömmer att det är de med kompetens som oftast slutar. Det finns bättre arbetsplatser som uppskattar deras kompetens och därför försvinner de. Detta i sin tur leder till minskad produktivitet och en lång upplärningsperiod för att lära upp nya medarbetare att göra ett bra jobb. Om medarbetarna fortsätter att vara missnöjda med ledarskapet kan ytterligare, både nyanställda och de som har funnits med i företaget länge, välja att gå.

En förlust av humankapital är en förlust för företaget. Ett bra företag med bra ledarskap drar till sig humankapital. Humankapital är kunskaper som anställda står för. Vissa har unika och oersättliga kunskaper och kompetenser som företaget mer eller mindre är beroende av. Att tappa någon av dessa nyckelkompetenser kan innebära en stor förlust för företaget.

Framgångsrika företag har en viss typ av ledare

Om det är något bland ledarskapsforskare som har studerats så är det vad de som sitter i toppen på de mest framgångsrika företagen har gemensamt. Vissa säger att de inte har något gemensamt medan andra säger att det finns en del.

Några av de saker framgångsrika ledare i framgångsrika europeiska företag har gemensamt är:

  • En vision som går utöver vad andra har
  • Inspirerande motivation (inspirerande ledarskap)
  • Ledare uttrycker att det är viktigt att lära av misstag (och därmed är misstag något bra)
  • Ledare har en förmåga att hantera motgångar och vända det till något positivt

Warren Bennis studerade på 1990-talet ledare i den 90 mest framgångsrika organisationerna i USA.  Ledarna i dessa verksamheter var duktiga på att:

  • Förstå sin omvärld och den roll organisationen kan spela
  • Förmedla sin vision och sina mål
  • Att gå från vision och mål till handling
  • Kommunicera på ett meningsfullt sätt
  • Skapa tillit mellan sig och sina medarbetare (och en organisation men hög tillit)
  • Ha god självkännedom som möjliggör att man kan utveckla sig som person och ledare

Det är många som ifrågasätter om det är så enkelt att man bara behöver dessa sex kompetenser (eller egenskaper). De är naturligtvis inte allt som krävs men i grunden behöver de finnas där.

Framgång tar olika vägar

Tidskriften Forbes rankade nyligen de mest innovativa ledarna och fick fram att Jeff Bezos (Amazon) och Elon Musk (Tesla) delade förstaplatsen. Det finns några faktorer som dessa två ledare har gemensamt men det finns också en del som skiljer dem åt.

Elon Musk Ledarskap
Forbes rankar Elon Musk som den främsta innovativa ledaren (delad förstaplats med Jeff Bezos)

Forbes kommer fram till att det som framför allt förenar dessa stora företagsledare är att de har förmågan att göra slag av sitt innovativa kapitel. Folk tror och lyssnar på deras idéer även när de verkar något omöjliga. Som en följd av detta lyckas de attrahera både finansiellt kapital och humankapital. De får de resurser de behöver för att nå sina högt ställda visioner.

I övrigt menar Forbes är det finns vissa skillnader i hur de leder. Bezos tillämpar principen kunden först vilket innebär att han tar reda på vad kunden vill ha och skapar en verksamhet som gör att kunden vill väja just hans varor och tjänster. Musk tillämpar principen teknologi först och utvecklar teknologi som han själv tror kommer att efterfrågas inom en snar framtid. Han frågar inte vad kunden vill ha utan gissar vad kunden kommer vilja ha innan kunden ens själv vet att det är möjligt.

Bezos är ganska tystlåten när det gäller verksamhetens visioner och mål. Han har höga mål men säger väldigt lite om det i offentliga sammanhang. Musk talar om vilka planer han har, som verkar storslagna och nästan omöjliga, och på det viset får han intresse bland investerare. Bezos vill inte förlora fördelar gentemot konkurrenter och han riskerar inget om han misslyckas eftersom få vet vad han har för planer. Musk siktar högt och riskerar mycket. Om han misslyckas får många veta det. När han lyckas å andra sidan får han mycket positiv uppmärksamhet och fler som vill investera (och fler som vill bli anställda).

Bezos tar små steg i taget mot sina mål. Han utvärderar och går sedan vidare. Musk tror på att ta stora steg som leder till stora framgångar. Att sikta på att kolonisera Mars kräver stora steg och stora framgångar. Han tar dessa stora steg men gör det ibland med vissa bakslag. Alla gör bakslag så det i sig är inget konstigt eller dåligt. Det handlar om hur man går vidare efter ett misslyckande.

Slutsatser

Man kan dra slutsatser att ledare har stor betydelse för om företaget lyckas och om företaget kan öka i värde på sikt. Först måste man eliminera det som kan dra ner företaget genom dåligt ledarskap. Sedan kan man dra lärdom av vad som gör att företaget kan lyckas inom en snar framtid och på lång sikt. Det handlar om vissa egenskaper och kompetenser. Det handlar om olika typer av kapital som innovativt kapital, finansiellt kapital och humankapital. Utan detta går det inte. Vem har redan ett gott kapital och vem kan öka sina olika typer av kapital på kort tid?

Man ska också vara beredd på att ledare kan nå framgång på olika sätt. Skillnaderna i ledarstil mellan Bezos och Musk beror delvis på hur de är som personer men det beror också på vilket typ av verksamhet de bedriver. De är inte helt jämförbara. Samtidigt visar de att det finns flera vägar till framgång. Man får lära sig att känna igen flera av dessa vägar för att man ska kunna förutse vilka företag som kommer att utvecklas vidare genom det ledarskap de har.

Du som själv vill lyckas som ledare men inte har alla komponenter på plats än vinner mycket på att gå en ledarskapskurs där du slipar bort det som gör medarbetarna missnöjda och utvecklar det som gör att företaget drar till sig kapital.