Aktiefond: placera smart och låt andra göra jobbet

aktiefond

Att investera i fonder kan generellt vara en god idé för att skapa ett sparande med balanserad risk, men samtidigt kan också avkastning bli låg. Riskbelöningen är alltså förhållandevis låg när risken i fonden är lägre. Samtidigt kanske man inte känner sig redo att köpa aktier då de ofta har hög risk och kräver att man ständigt har koll på marknaden. Som en fantastisk medelväg finns då aktiefonder.

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en fond som väljer att investera sitt innehav (minst 85%) i aktier. Det betyder att trots att risken kan vara högre än i andra fonder, så är också möjligheten till god avkastning högre. Samtidigt har du också fördelen att du kan gå in med en mindre summa pengar och ändå sprida risken över alla de aktier som fonden väljer att investera i.

Aktiefonden handhas generellt av fondförvaltare med aktieplaceringar som sin expertis. Det finns alltså anledning att tro att aktiefonden kommer lyckas bättre på börsen än vad du skulle göra själv med köp av enstaka aktier – och samtidigt spar du massa tid på att inte behöva följa marknaden och börsen på daglig basis; det gör ju aktiefonden åt dig.

Hur fungerar en aktiefond?

En aktiefond fungerar som en fond på det sätt att du köper en fondandel. Stiger värdet på fonden så ökar värdet på din andel, och tvärtom. Eftersom fonden handlar i aktier så beror utvecklingen på hur de aktierna går, men fördelen är att risken är spridd i och med att fonden handlar med många aktier och med alla pengar som fonden har.

Aktiefonder har antingen hög risk eller medelhög risk – all handel med aktier medför ju risk – men du kan välja t.ex branscher eller länder som aktiefonden fokuserar på och därmed själv bestämma inriktning. Om du inte vet vilken typ av aktiefond du vill satsa på kan du välja en bred aktiefond, som handlar aktier i flera branscher och på flera geografiska områden. Målet med en bred aktiefond är att inte vara för exponerad mot en enstaka marknad och på så sätt minimera risken att förlora i värde. När du valt vilken eller vilka fonder du vill investera i är det bara att köpa fondandelar och sen låta fondförvaltare göra sitt jobb.

I en aktiefond får du alltså hela kakan, men kan inte själv bestämma exakt vilka aktier som ska köpas. Därför är det viktigt att du väljer en fondförvaltare du tror på. Det finns många olika aktiefonder, längre ner ger vi dig exempel som du kanske vill kika vidare på.

aktiefond

För vem passar aktiefonder?

En aktiefond kan man välja om man vill spara på lång sikt eller medellång sikt, men när man samtidigt vill vara säker på att man kan plocka ut pengarna när som helst.

Aktiefonder passar den som har ett intresse av att investera pengar på börsen men som inte har tiden eller kunskapen (eller lusten) att göra det själv. Även den som gillar att handla med aktier i enstaka bolag kan ha nytta av att investera i en eller flera aktiefonder för att jämföra sin statistik (och för att sprida risken)

Förslagsvis investerar du i aktiefonder via ditt investerarsparkonto (ISK).Du kan läsa mer om varför det är en bra idé i vår artikel om att investera i fonder.

När behöver man aktiefonder?

Som vi tidigare nämnde är aktiefonder en bra idé när du är ute efter en högre höjd på riskbelöningen, men du samtidigt vill jämna ut risken med hjälp av expertis och bredd på aktieinnehavet. Aktiefonder är också perfekt när man vill ta del av möjligheterna som aktiehandel ger, men inte har tid eller lust att följa utvecklingen regelbundet.

Många pensionsförvaltare har aktiefonder då de kan realisera större vinster åt sina pensionssparare, men också sprida riskerna.

Exempel på aktiefonder

  • Sverigefonder

Sverigefonder är fonder som placerar pengarna i bolag i Sverige. Många bolag i Sverige arbetar med export och på det sättet kan man även i Sverigefonder få del av utvecklingen i världen.

Ett exempel på aktiefond är Lannebos aktiefond.

  • Nordenfonder

Nordenfonder är fonder som placerar pengarna i börsnoterade bolag i hela Norden. Här innefattas våra grannländer och deras styrkor i placeringen; branscher så som logistik och transport och naturresurser såsom olja. Genom att placeringarna även sker i olika valutor sprids risken ytterligare.

  • Europafonder och andra delar av världen

För den som har intresse av att investera mot övriga Europa och andra delar av världen finns aktiefonder att välja där också. Kanske vill du investera i tillväxtmarknader mot en högre risk, hellre än att investera i mer väletablerade marknader med mindre volatilitet på börsen.

  • Branschspecifika fonder

Kanske finns det en bransch du tror kommer ha stark tillväxt framöver, då kan en branschspecifik aktiefond vara rätt för dig. Det kan till exempel handla om teknik, läkemedel eller energisektorn.

Vem reglerar aktiefonder?

Fondverksamhet får endast drivas efter tillstånd av Finansinspektionen. Aktiefonderna drivs alltså av olika aktörer som alla är godkända av Finansinspektionen (FI) och överses av densamma, både i förebyggande syfte och om det inträffar någon incident. Du kan alltså alltid undersöka din valda fondförvaltare mot Finansinspektionen för att försäkra dig om en välskött aktiefond.

Du kan även se på den valda aktiefondens morningstar-ratings för en indikation om hur välskött den är. Morningstar är ett oberoende institut som tittar på faktorer som historisk avkastning, risk och kostnader när de gör sina bedömningar, som sedan hamnar i en rad olika ratings.