Vad är räntan på ett företagslån?

bankomat företagslån

Som egenföretagare ställs man ofta inför en situation där ens bolag behöver lite extra finansiering. Det är i sådana situationer vanligt att man använder sig av ett företagslån för att öka upp likviditeten i företaget och för att kunna täcka de finansieringsbehov som finns.

I samband med en sådan situation så frågar de flesta entreprenörerna sig själva, vad kan ett företagslån ha för ränta? Frågan är så klart relevant i och med att räntan avgör vad kostnaden blir för lånet. Däremot är svaret inte alltid det enklaste, då många långivare väljer att redovisa ränta på olika sätt.

Ränta på ett företagslån från banken

När ens bank redovisar räntan på ett företagslån så brukar de göra på samma sätt som de gör för bolån, det vill säga redovisa ränta per år. Många egenföretagare sätter även räntenivån på ett företagslån i relation till sitt bolån, men detta är felaktigt då det rör sig om väldigt olika risker. Ett bolån anses vara det minst riskfyllda för en långivare som en bank. Däremot anses företagslån ha en högre risk varför räntorna även blir högre hos bankerna.

Generellt är storbankerna kostnadseffektiva då de tar emot inlåning från allmänheten och kan därför erbjuda låga räntor. Tyvärr tar det ofta ett par månader innan man får ett svar från bankerna på en ansökan om företagslån och i de allra flesta fallen så återkommer de med ett avslag då de anser att risken är för hög för dem. Räntorna på bankernas företagslån kan vara rörliga eller fasta. Däremot brukar bankerna inte visa vad räntan ligger på sina hemsidor.

bankomat företagslån

Företagslån med avgift

Vissa långivare beskriver sina lån som företagslån utan ränta. Detta är en vinkling på verkligheten. Istället för att ta betalt i form av en ränta så lägger dessa långivarna en avgift på företagslånet. Företagslånet är alltså utan ränta, men man behöver fortfarande betala för det.

Företagslån med avgift kan däremot göra det enklare att förstå och räkna på. Anledningen är att avgiften är samma varje månad. Man betalar alltså samma belopp varje månad, vilket består av en del amortering och en del avgift. Både amorteringen och avgiften är samma belopp varje månad. Det blir med andra ord enklare att räkna på när man planerar sin ekonomi.

För att göra lånet jämförbart med andra företagslån brukar dessa långivare beskriva avgiften som en månadsränta. Avgiften sätts då i relation till det nominella beloppet, det vill säga det ursprungliga lånet.

Samma månadskostnad och ränta

Slutligen finns det företagslån som använder sig av samma ränta, men även har samma månadskostnad. Dessa företagslånen kallas för annuitetslån. De är uppbyggda på ett sätt där amorteringen ökar stegvis under lånets livslängd. Initialt betalar man alltså lite i amortering och för varje månad ökar detta beloppet. Räntan är konstant, men då det återstående lånebeloppet varierar så varierar även räntekostnaden. Amorteringen + räntekostnaden är däremot densamma varje månad. Det blir med andra ord enkelt för en att planera sitt kassaflöde med denna typ av lån.

Sammanfattningsvis kan man beskriva det som att det snabbt blir aningens krångligt att jämföra de olika typerna av företagslån med varandra. Det är därför vanligt att man kollar på en jämförbar månadsränta, så att man som egenföretagare kan utvärdera vilket företagslån som är billigast vid sin finansiering.