Barista ansöker om rekonstruktion

Det kom ett tråkigt, men ”intressant” mail precis, se nedan.

Styrelsen i Barista har fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion vid Malmö tingsrätt. Beslut om rekonstruktionen väntas ske under morgondagen.
Vi har arbetat ihärdigt tillsammans med mäklarna för att sälja våra enheter. Inkomna bud ger en samlad intäkt som inte räcker till för att klara av våra betalningsåtaganden. Därmed har styrelsen fattat beslut om att ansöka om rekonstruktion.
Nu inväntar vi beslut och skall, givet ett positivt besked, arbeta fram ett förslag till rekonstruktionsplan. Detta skall ske inom 10 dagar och vi kommer att delge planen till samtliga aktieägare.
Vi kommer under rekonstruktionsperioden fortsätta arbetet med att sälja enheter.
Inne på Stakeholders Club finns dokument där ni kan läsa mer om:
– Ansökan som lämnats in
– Balansräkning per inlämning
– Information om rekonstruktion
Bolagets styrelse har de senaste månaderna vidtagit omfattande åtgärder för att skapa uthållig lönsamhet och finansiering av verksamheten. Under företagsrekonstruktionen avser Bolaget att fortsätta arbetet genom bl.a. att sälja tre enheter med svaga resultat samt lägga ner två enheter som redovisar stora underskott.
Förhandlingar avseende försäljning av ovannämnda tre enheter är i sitt
slutskede. Sammantaget kommer dessa åtgärder, vilket beräknas kunna genomföras under innevarande år att leda till att Bolaget redovisar ett positivt rörelseresultat då kvarvarande caféverksamheter redovisar vinst.
Vidare har ägarbolaget genom ett dotterbolag påbörjat utveckling av en franchiseverksamhet under varumärket ”Barista”. För närvarande finns fyra franchisetagare. Detta kommer innebära att Bolaget kan dela på overheadkostnader med sitt systerbolag.
I det fall du som aktieägare önskar sälja/köpa aktier, vilket är tillåtet under en rekonstruktionsperiod, ber vi dig kontakta styrelsen (*)

(*) Styrelsen för Barista Partners alltså, inte Pepins eller oss på Fondanalys.se