Pepins nyemission på Pepins

Två nyemissioner pågår på Pepins just nu

I dag kom en intressant nyhet: Pepins gör en nyemission på 100 miljoner, varav en fjärdedel till ”allmänheten” via Pepins plattform.

Det här vet vi:

Motiv till emissionen

● Kunna medverka i betydligt större transaktioner.
● Etablerandet av en affärsutvecklingsenhet (Pepins Lab).
● Kompletterande tillstånd hos Finansinspektionen.
● Ökade marknadsföringsinsatser för att nå bredare målgrupper.
● Teknikutveckling.
● Etablerandet av en tjänst för internationella investerare.
● Fortsatt utveckling och förstärkning av bolagets organisation och personal.
● Skapa delägarkraft genom att sprida ägandet

Pepins har en mångfärgad logotype
Pepins har en mångfärgad logotype

Det här är förslaget:

Nyemission 1 – ”Institutionella Erbjudandet” – på maximalt 76,5 MSEK

● De nya aktierna emitteras till en kurs om 18 kr per aktie.
● Maximalt emissionsbelopp ca 76,5 MSEK
● Erbjudandet består av ett erbjudande till ett antal identifierade investerare med en investering per investerare som inte understiger ett belopp i SEK som på dagen för bolagsstämmans beslut motsvarar ​€ 100.000.

Nyemissison 2 – ”Retail-erbjudandet” – på maximalt ca 23,5 MSEK

● De nya aktierna emitteras till en kurs om 18 kr per aktie.
● Maximalt emissionsbelopp ca 23,5 MSEK
● De nya aktierna kan tecknas av befintliga ägare, kunder och övrig allmänhet där befintliga ägare kommer att erbjudas att teckna sin andel innan kunder och övrig allmänhet inbjuds.
● Skälet till den formella avvikelsen från företrädesrätten är att bolaget bedömer att det
gagnar bolagets utveckling att bjuda in kunder, samarbetspartners och strategiska investerare att delta i emissionen. Vidare kommer en ägarspridning gynna likviditeten vid handel i bolagets aktier.
● Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 15 nov – 6 dec 2017.

Analys:

När befintliga ägare kommer få teckna sin del före (som brukligt är) så innebär detta att det kommer bli trångt i dörren. Jag tror inte att det är en dum idé att teckna, det finns faktiskt en hel del dolda värden i bolaget i form av teckningsoptioner i de olika crowdfundade bolagen som lök på laxen. Men, och här kommer ett stort, och könsneutralt, men:

Men:

Pepins handlas redan på Alternativa för, senaste notering 1600 kr. Dessa aktier ska innan nyemissionerna splittas 1:100, dvs priset på en aktie på Alternativa är 16 kr. Kan man köpa aktierna via Alternativa nästa gång nu i oktoberhandeln för säg 1700-1800 så är det bättre än att vänta in nyemissionen och ha dålig mage för att man stressar och trycker F5 i rädslan att missa något den 15de. Det som dock talar för nyemissionen jämfört med att köpa aktien på Alternativa är att man slipper courtaget, men kostar aktien under 1800 kr nästa varv så blir ju ett köp via Alternativa billigare ändå.
Detta innebär två saker:

  1. Dels att vi avstår (troligen) från att investera, vi går normalt inte in i nyemissioner i bolag där det redan sker en handel på någon handelsplats. Om vi kliver in, så gör vi det via Alternativa i oktoberhandeln.
  2. Dels behandlar vi Pepins på samma sätt som vi behandlade Slitevind vad gäller vår fiktiva Pepinsportfölj –  den ingår inte i modellen på grund av att den som sagt redan handlas på Alternativa.