Stakeholders Club

Pepins har, för sina målbolag, något de kallar Stakeholders Club, ett dolt forum som aktieägare har tillgång till. Det verkar vara lite som filmen Fight Club: The first rule of Fight Club is: You do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is: You do not talk about Fight Club.
Så… jag tänkte vi skulle prata om Fight Club Stakeholders Club och hur de fungerar för de bolag vi har andelar i.
I Pepins början hade man Stakeholders på en extern plattform, medan i de senast fundade bolagen ligger det på Pepins huvudplattform. Att en extern plattform har betydligt sämre trafik är ju en nobrainer, men man kan begära en hel del från bolagen ändå, som att exempelvis svara på frågor från sina aktieägare. Kan man inte det, så ska man nog se till att avsluta engagemanget i Stakeholders Club.
Alvestaglass: Ligger på gamla plattformen, sedan ett år tillbaks så verkar det bara vara ekonomiska rapporter som presenteras där. En relevant fråga om man inte borde flytta över klubben till Pepins nya plattform har varit obesvarad i 1½ månad. Skärpning!
Betyg: Underkänt.
Domaine d’Escapat: Har flyttat över från gamla till nya plattformen (så visst går det Alvestaglass!). Bra info från vd, även om månadsbreven verkar ha slutat efter årsskiftet.
Betyg: Godkänt
Superfruit: Ligger på nya plattformen, kommunicerar bra med ägarna i de fåtal frågor som ställs (att det kommer för lite frågor för att vara drag under galoscherna är ju inte bolagets fel.
Betyg: Väl Godkänt
Barista: Ligger på nya plattformen, var väl det forum som sköttes bäst tidigare, men efter vd och styrelsebyte negligeras väldigt relevanta frågor från aktieägarna helt och hållet. Detta är mycket tråkigt då bolaget tappar delägarkraften.
Betyg Underkänt
Pensiono: Ligger på nya plattformen. Vi delägare har inte dragit vårt strå till stacken med några större frågor, så man kan inte syna engagemanget än.
Betyg: Avstår att ge betyg
Naava: Ligger på nya plattformen, mycket information på klubbsidorna, svarar bra på frågorna, om kanske lite väl långsamt vad gäller de ekonomiska frågorna, men än så länge är de ursäktade då svaren i alla fall kommer.
Betyg: Godkänt
Utanför boxningsringen:
Urban Green: Har inte kommit igång med något forum än, vet inte om det är på G eller om de planerar att inte ha något. Denna informationsbrist får man skylla Pepins för, inte bolaget, i detta skede.
Slutsats: Det är väldigt trevligt när klubben sköts som den ska, men när bolaget negligerar klubben så blir det sämre än att inte ha någon klubb alls. I de fall jag tvekar om att behålla investeringen eller sälja av, så kommer detta definitivt vara en parameter i bedömningen (Barista – talking to you). Men en stor del av ansvaret ligger på Pepins här; Endera ska bolagen tvingas till närvaro, eller så ska bara de bolag som sköter närvaron ha möjligheten till klubben, för en sådan här klubb kräver engagemang från bolaget.

Please follow and like us:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *