Fonadanalys 2016

Är det dags att välja bland hela marknadens fondutbud?

Du känner säkert som vi att ditt fondval varken blir bättre eller enklare om du har hundratals fonder att välja mellan
Därför har vi handplockat ett antal olika fonder med olika risknivåer och avkastningsgrader .
Detta mindre antal av mycket noga utvalda kvalitetsfonder är ett första bra steg för dig i ditt framtida fondval.
Här på fondanalys är du 100% garanterad att fondutbudet har valts ut fritt utifrån det bästa på marknaden,
De fonder du har att välja mellan har gått igenom en noggrann urvalsprocess skett i samarbete med oberoende parter som i flera fall består av doktorer från Handelshögskolan i Stockholm.

För vissa avtalspensioner och försäkringsförmedlarbolag har avtalsparterna, respektive bolagen, satt egna kriterier för hur fondutbuden ska utformas.

Nedan väljer du vilket av våra fondutbud du vill se.

Fondanalys av Danske Banks fondutbud

Fondutbud framtaget av Danske Banks rådgivare.

Fondutbud Danica – Analyserat

Ett fondutbud för försäkringar via försäkringsförmedlare och avtalspensioner utan egenkomponerade fondutbud.

Fondanalyser av Fondutbud Avtalspension

Fondutbud för avtalspension FTP 12.

Fondutbud för avtalspension ITP.

Fondutbud för avtalspension KAP-KL/AKAP-KL.

  • Fondutbud för avtalspension KAP och KTP
  • Fondutbud för avtalspension PA 03
  • Fondutbud för avtalspension PA-KFS 09.
  • Fondutbud för försäkringar. För din avtalspension se avtalsspecifikt fondutbud.
  • Fondanalys av fondutbud för försäkringar. För din avtalspension se avtalsspecifikt fondutbud.